Dzisiejsza data:

Emilia Friedlein

(1858-1883)

rodzina

z rodziny Friedleinów

córka Józefa Edwarda (1831-1917), prezydenta Krakowa, i Marianny Majer (1835-1909)

siostra Marii (1852-1875)

20 września 1879 roku poślubiła w Krakowie, w kościele Mariackim, Leopolda Münnicha

dzieci: Józef (1880-1939), ożenił się, ale był bezdzietny; Edward (1882-1965), żona Katarzyna, z domu Seip, dzieci: Jerzy (ur. w 1919 roku) i Zuzanna (ur. w 1921 roku)

Za Janem Adamczewskim:

           ta linia przejęła księgarskie tradycje rodu Friedleinów. Nadal więc prowadzili Münnichowie księgarnię i wydawnictwo, by następnie przekazać je swym synom: Józefowi i Edwardowi.

           (…) Józef Münnich był znawcą w dziedzinie książki antykwarycznej; prowadzenie rodzinnej księgarni powierzył bratu Edwardowi, a sam przeniósł się w 1923 roku do Poznania i założył tam antykwariat p.n. „Wiedza". Jednak w roku 1927 zlikwidował poznańską firmę i wrócił do Krakowa, by tu przy ul. Brackiej wznowić działalność antykwariatu pod swą firmą. W 1931 roku przeniósł się do lokalu księgarni „E. D. Friedlein" przy Rynku Głównym 18 i dalej prowadził firmę pod nazwą „Antykwariat Naukowy Księgarni D. E. Friedlein".

           W lutym 1936 roku brat Józefa - Edward przerwał pracę w rodzinnej firmie i przeniósł się do działu zagranicznego Księgarni Gebethnera i Wolffa, mieszczącej się też w Rynku Głównym.
           Jednak po śmierci Józefa w maju 1939 roku objął Edward wyłączne kierownictwo rodzinną firmą. W 1942 roku został Edward przez okupantów niemieckich wysiedlony z Rynku Głównego i wówczas przeniósł się do małego pomieszczenia w Rynku Podgórskim. Po wojnie stopniowo likwidował swoje przedsiębiorstwo; w 1955 roku sprzedał Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu zbiór korespondencji Józefa Friedleina i całą korespondencję księgarni z lat 1830-1904. A w 1956 roku przestała istnieć krakowska księgarnia Friedleinów. I tak licząca półtora wieku znakomita firma księgarsko-introligatorsko-wydawnicza Friedleinów przeszła do historii.

źródła:

Jan Adamczewski, Krakowskie rody, Kraków 1994

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.08.2020