Dzisiejsza data:

Friedleinowie

rodzina księgarzy, wydawców i rzemieślników krakowskich, głównie introligatorów

           Według legendy rozpowszechnionej w rodzinie Friedleinów nie byli z pochodzenia Niemcami, lecz ich ród wywodził się z Włoch. To z włoskiej ziemi w XVIII wieku przybył do Bawarii wędrowny rzemieślnik o nazwisku Pacelli, osiedlił się w Bawarii na stałe, i z czasem przetłumaczył niemal dosłownie swoje nazwisko na Friedlein

           Rodzina zamieszkała w małym miasteczku bawarskim Deutenheim, leżącym koło Würzburga w pobliżu Neustadt nad rzeką Aisch.

           Pastor Karol Fryderyk Friedlein i jego żona Elżbieta Rebeca Sybilla, z domu Steinhäuserin mieli dzieci: Albrecht, wyjechał do Filadelfii w Stanach Zjednoczonych; Karol, wyjechał do Galicji i został tam nadleśniczym; Konrad został właścicielem wioski pod Kielcami; Zygmunt, osiadł w Galicji, został leśniczym w Ciężkowicach, dwukrotnie żonaty, zostawił liczne potomstwo; Ernest wyjechał do Budziszyna na Łużycach; Jan zaciągnął się do wojska i zginął na wojnie; Dawid i Krystian przenieśli się do Lipska, i tam w wieku 22 lat zmarli na cholerę; córka Julianna została przy rodzicach.

           Najmłodsze dziecko, Jan Jerzy Fryderyk (1771-1834) wyuczył się zawodu introligatora i osiadł w Krakowie. Został protoplastą licznego rodu krakowskiego, miał szesnaścioro dzieci, z których pierwszych pięcioro zmarło wcześnie, kolejne to: Daniel Edward (1802-1855), Teresa Wilhelmina (1802-1873), Emilia Augusta Maria (1805-1842), Franciszek Ferdynand Salezy (1807-1842), August (1808-1891), Rudolf Fryderyk (1811-1873), Jan Józef (1818-1855), Karol (1818-1902), Karolina Józefa (1816-?), Zygmunt (1814-1882), Fryderyk (1817-1898).

           Tradycje zawodowe Jana Jerzego Fryderyka kontynuowali jego synowie: Daniel Edward (1802-1855), księgarz i wydawca; Rudolf Fryderyk (1811–1873), księgarz, nakładca i Fryderyk (1817-1898), introligator, jego introligatornię przejęła córka Teresa.

           Syn Daniela, Józef Edward, prezydent Krakowa, kontynuował tradycje księgarskie ojca, i przejęła je również jego córka Emilia.

          Emilia poślubiła Leopolda Münnicha, ich synowie Józef i Edward kontynuowali księgarskie tradycje rodu Friedleinów do 1956 roku.

źródła:

Jan Adamczewski, Krakowskie rody, Kraków 1994

Bieńkowska B., Maruszak E., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.08.2020