Dzisiejsza data:

Julian Filipowicz

Kogan, Pobóg, Róg

(13 IX 1895 Lwów – 14 VIII 1945 Otwock)

wojskowy

rodzina

syn Antoniego, nadkomisarza straży skarbowej, i Justyny z Derpowskich

poślubił Helenę Lucynę z Marchlów Szelochową, dzieci nie mieli

biogram

           Po ukończeniu II Szkoły Realnej we Lwowie rozpoczął studia w Politechnice Lwowskiej, działając jednocześnie w Drużynie Sokolej.

           Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. W czasie kryzysu przysięgowego, odmówiwszy złożenia przysięgi na wierność Austrii, aresztowany przez Austriaków, został osadzony w więzieniu w Przemyślu i następnie wcielony do armii austriackiej, skąd zbiegł i wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Zamojszczyzny.

           Walczył w obronie Lwowa, po czym pełnił w wojsku różne funkcje: służył w 11 Pułku Ułanów w Ciechanowie, potem był komendantem Szkoły Podoficerskiej, instruktorem 6. Dywizji Ukraińskiej, oficerem łącznikowym przy wojskach Semena Petlury. Skończył Wyższą Szkołę Wojenną w Warszawie i był dowódcą 7. pułku ułanów lubelskich, a następnie 3. pułku strzelców konnych.

           Z wybuchem II wojny walczył z Wołyńską Brygadą Kawalerii w Grupie Operacyjnej „Piotrków” i następnie w Grupie Operacyjnej Kawalerii generała Władysława Andersa, od bitwy pod Mokrą do ostatniej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim.

           Po klęsce wrześniowej działał w konspiracji najpierw jako Komendant Okręgu Krakowskiego ZWZ, a następnie objął dowództwo Obszaru ZWZ Białystok. Nie leczony, wycieńczony pracą w trudnych warunkach, zachorował na otwartą gruźlicę i przeniesiony został do rezerwy osobowej Komendy Głównej AK. Komenda Główna AK umieściła go w prywatnym pensjonacie dr Zofii Dobrowolskiej w Otwocku (na terenie VII Obwodu Okręgu Warszawskiego „Obroża"), gdzie przebywał pod nazwiskiem Pszczółkowski. Częściowo w sanatorium, a częściowo w domach prywatnych doczekał końca wojny.

           Nie brał udziału w Powstaniu Warszawskim i nie poszedł później do niewoli niemieckiej, jak mylnie podają jego biografowie. Zmarł na skutek wylewu krwi (rak płuc wywołany przewlekłą gruźlicą). Został pochowany w skromnej mogile w VIII kwaterze Cmentarza Parafialnego w Otwocku.

          Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

kalendarium

1913 – rozpoczął studia w Politechnice Lwowskiej

1914 VIII 6 – rozpoczął służbę w 1. Pułku Piechoty

1914 VII 20 – znalazł się w 1. Pułku Kawalerii – u Beliniaków

1917 – ukończył Oficerską Szkołę Kawalerii Ostrołęce

1917 VII - po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej

1918 III - zbiegł i wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej

1918 – uzyskał stopień podporucznika

1918 – 1919 – walczył w obronie Lwowa

1919 VI – rozpoczął służbę w 11. Pułku Ułanów w Ciechanowie

1920 – został porucznikiem

1920 – awansował na rotmistrza

1924 XII 1 – awansowany na majora ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924 i 21 lokatą w korpusie oficerów kawalerii

1928 - 1930 - był słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie

1929 – awansował na podpułkownika

1930 I 1 – został podpułkownikiem dyplomowanym

1930 - 1935 - dowodził 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim

1933 I 1 – został pułkownikiem dyplomowanym

1935 – został dowódcą 3 Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku

1939 VI – 1939 IX 23 - dowodził Wołyńską Brygadą Kawalerii

1939 X 20 – przybył do Krakowa

1939 X – 1941 VI – był I Komendantem Okręgu Krakowskiego Służby Zwycięstwa Polsce – Związku Walki Zbrojnej

1941 VII – opuścił Kraków, zatrzymując się w Miechowie

1941 IX – został komendantem ZWZ Obszaru Białystok

1942 VIII 15 – awansowany na generała brygady

1999 – Kraków upamiętnił go nadając jego imię ulicy w VIII Dzielnicy Dębniki

bibliografia:

Teresa Stanisławska-Adamczewska, Kraków, ulica imienia …, Kraków 2000

czytaj więcej ...