Dzisiejsza data:

Marian Eile

Kwaśniewski, Alojzy Kaczanowski, Andrzej Werner, Bracia Rojek

(7 I 1910 Lwów – 2 XII 1984 Kraków)

malarz, grafik, satyryk, publicysta i redaktor

rodzina

urodził się w rodzinie urzędniczej, syn Henryka

biogram

           Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych. Zadebiutował cyklami rysunków w „Wiadomościach Literackich”, był tam ostatnim przed wojną sekretarzem redakcji.
           Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Podczas okupacji pracował we Lwowie jako scenograf teatrów lalkowych, potem ukrywał się pod Radomiem, pod przybranym nazwiskiem Kwaśniewski, pracując w przedsiębiorstwie budowlanym.
           Po wojnie osiadł w Krakowie. Współtworzył wraz z Janiną Ipohorską spektakle pierwszego powojennego kabaretu literackiego "Siedem kotów". Jeden z założycieli "Przekroju", twórca jego szaty graficznej i jego redaktor naczelny. Ściągnął do współpracy z „Przekrojem” wybitnych dziennikarzy, poetów, pisarzy i plastyków, między innymi: K.L Gałczyńskiego, J. Iwaszkiewicza, S. Kisielewskiego, Cz. Miłosza, S. Mrożka, L. Staffa, J. Tuwima, K. Wykę.
           Scenograf w teatrach Krakowa, Łodzi, Warszawy, Katowic, wykładowca krakowskiej ASP, tłumacz z języka francuskiego, jeden z pierwszych w Polsce propagatorów jazzu.
           Odznaczony miedzy innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.
           Na domu przy ul. Małej, gdzie mieszkał znajduje się tablica pamiątkowa.
           Pochowany na cmentarzu Rakowickim.

kalendarium

od 1935 - dziennikarz i grafik w "Wiadomościach Literackich"
1945 - osiadł na stałe w Krakowie
1945 - 1969 - redaktor naczelny "Przekroju"
1946 - 1947 - współtworzył wraz z J. Ipohorską spektakle kabaretu "Siedem Kotów"
1947 - 1951 - wykładał w krakowskiej ASP malarstwo, grafikę, rysunek i scenografię

1951 – uruchomił w „Przekroju” rubrykę Myśli ludzi wielkich,średnich oraz psa Fafika (wyd. 1959)

1970 – 1976 – tworzył autorską stronę Franciszek i inni w tygodniku „Szpilki”