Dzisiejsza data:

Zofia Estreicher

(29 sierpnia 1867 Warszawa – 1 lutego 1950)

rodzina

z uniwersyteckiej rodziny Estreicherów

córka Karola Józefa (1827-1908) i Stefanii Grabowskiej (1837-1917)

siostra Jadwigi (1859–1946), mąż Leon Kulczyński, nauczyciel; Bronisławy (1860–1933), mąż Wacław Domaszewski; Wandy Marii Reginy (1863–1920); Marii, zmarła tuż po urodzeniu; Stanisława Ambrożego (1869–1939), profesora historii prawa UJ, żona Helena Longchamps de Bérier; Tadeusza Kazimierza (1871–1952), profesora chemii nieorganicznej UJ, żona Elżbieta Kiersnowska; Marii Stefanii (1876-1966), nauczycielki seminarium

jej mężem został Ignacy Rosner (1865-1926), doktor praw, radca dworu

dzieci:

Antoni (1896-1942) – wojskowy, poślubił Janinę Majewską, oficer Legionów Polskich, po ukończeniu Wyższej Szkoły Wojskowej w Saint-Cyr i Akademii Wojennej w Warszawie, został szefem Wydziału Wojskowego przy Komisariacie Rządu w Wolnym Mieście Gdańsku, walczył w kampanii wrześniowej, a później we Francji, następnie przydzielony został do Dowództwa I Korpusu w Szkocji, tam zginął w wypadku samochodowym;

Janina (ur. 1901) – mikrobiolog, doktor medycyny, jej mężem został Wiktor Bincer (1902-1982), profesor Akademii Medycznej w Gdańsku;

Karol (1904-1944) – inżynier chemik, poślubił Zofię Ciszewską, poległ w powstaniu warszawskim;

Jan (1906-1991) – prawnik i ekonomista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1979-1982 przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonometrycznego, autor wielu prac z dziedziny ekonomii politycznej i polityki społecznej oraz pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego Ergonomia, doradca NSZZ Solidarność, uczestnik „Okrągłego Stołu”, członek Komitetu Helsińskiego.

biogram

           Imię otrzymała na cześć panny z poematu Mickiewicza.

bibliografia:

Jan Adamczewski, Krakowskie rody, Kraków 1994

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.12.2019