Dzisiejsza data:

Jadwiga Estreicher c. Karola

(23 lutego 1859 Lwów – 20 kwietnia 1946 Kraków)

rodzina

z uniwersyteckiej rodziny Estreicherów

córka Karola Józefa (1827-1908) i Stefanii Grabowskiej (1837-1917)

siostra Bronisławy (1860–1933), mąż Wacław Domaszewski; Wandy Marii Reginy (1863–1920); Zofii (1867–1950), mąż Ignacy Rosner; Marii, zmarła tuż po urodzeniu; Stanisława Ambrożego (1869–1939), profesora historii prawa UJ, żona Helena Longchamps de Bérier; Tadeusza Kazimierza (1871–1952), profesora chemii nieorganicznej UJ, żona Elżbieta Kiersnowska; Marii Stefanii (1876-1966), nauczycielki seminarium

23 listopada1879 roku wyszła za mąż za Leona Kulczyńskiego (5 sierpnia 1847–9 października 1932)

dzieci:

 1. Maria (1880-1908), mąż Teodor Hoffmann (1874-1959), architekt;

 2. Bronisława (19 maja 1882-14 października 1965), nauczycielka w szkole wydziałowej w Krakowie, w 1930 debiutowała jako pisarka w Poznaniu, gdzie mieszkała z mężem Ignacym Steinem (21 XII 1875-7 VII 1964),

  1. dzieci: Zofia (1910-1995), ukończyła prawo w Uniwersytecie Poznańskim, była tam asystentką, a potem sędzią, prokuratorem, prawnikiem w Ministerstwie Kultury i Sztuki, publikowała wiersze w Kamenie, Tygodniku Kulturalnym, Literaturze, została członkiem Związku Literatów Polskich, jej mąż Bohdan Kazimierz Dormanowski, prawnik, zginął w Katyniu, mają córkę Marię;

  2. Kazimierz (1912-2000), absolwent chemii Uniwersytetu Poznańskiego, pracownik poznańskiej „Lechii”, żona Halina Rozanowska, urzędniczka poznańskiej Akademii Ekonomicznej, ich syn Zbigniew (1950-), inżynier elektronik;

  3. Mieczysław (1913-1940), biolog i geograf, nauczyciel w Collegium Marianum i asystent Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, zmarł w czasie wojny w Związku Radzieckim;

  4. Leon (1916-1992), prawnik, pracownik banku we Wrocławiu, zajmował się zegarami, nauczył się złotnictwa, jego żona Zofia pracowała jako lektorka romanistyki w Uniwersytecie Wrocławskim, córki: Anna (1950-1990) i Zofia, architekt;

  5. Krystyna (1924-), pracowała jako księgowa w poznańskim Liceum im. Heleny Modrzejewskiej;

 1. Jadwiga (13 października 1886-18 marca 1943), mąż Teodor Hoffmann (1874-1959), architekt, mieli jedenaścioro dzieci:

  1. Maria Teodora (1911-1966), zakonnica w klasztorze Urszulanek;

  2. Ewa (1913-), pracowała w krakowskim „Społem”, działaczka PTTK, przewodnik turystyczny;

  3. Anna (1915-), pielęgniarka, żona doktora medycyny Zdzisława Wyki, mają troje dzieci: Jerzy – chirurg w Proszowicach, Barbara – pielęgniarka w szpitalu im. Biernackiego w Krakowie, Zdzisław – inżynier mechanik;

  4. Karol Leon (1916-1978), pracownik banku w Myślenicach, żona Anna z Hoffmanów (córka stryjecznego brata), dwoje dzieci: Marta, absolwentka szkoły hotelarskiej, Piotr, inżynier geodeta, artysta wypalający w glinie;

  5. Adam (1918-), artysta grafik, jego żona to Ewa Kierska (1924-2013), artystka malarka;

  6. Jadwiga (1919-1991), absolwentka weterynarii, docent w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, żona weterynarza Zbigniewa Czajkowskiego, dwoje dzieci: Tomasz – asystent Politechniki Szczecińskiej i Maria – przedszkolanka, mieszka z mężem w Krakowie;

  7. Teresa (1923-), pracowała w księgarni w Piotrkowicach Wielkich koło Proszowic, mąż Fabian Śmitkowski, młynarz, mają czworo dzieci: Stanisław, major Wojska Polskiego i działacz sportowy, Jan, młynarz, Paweł, prowadzi gospodarstwo rolne i tartak; Jadwiga (1950-), absolwentka UJ, bibliotekarka, pracuje w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych przy ul. Kanoniczej w Krakowie, opiekuje się spuścizną po Karolu Estreicherze juniorze;

  8. Teodor (1925-1945), był studentem architektury AGH w Krakowie;

  9. Zofia (1926-), pielęgniarka we Wrocławiu, mąż Zbigniew Rodakiewicz (1920-), inżynier mechanik, wykładowca w Zespole Szkół Rolniczych, mają dwóch synów: Jacek, absolwent wrocławskiej AR, Grzegorz, technik elektryk w Żorach;

  10. Jan (1927-), architekt, zaprojektował dom przy ul. Czarnowiejskiej 63a-b-c, przy ul. Węgierskiej 10, zespół domów w zabudowie plombowej w Tarnowie, około 30 domków jednorodzinnych między Krakowem a Olkuszem, tuczarnię w Cichawie, wytwórnię pasz w Bloku Dobryszyckim koło Radomska, żona Stanisława z domu Czopkówna pracowała w Zarządzie Robót Wodno-Melioracyjnych w Krakowie, ich dwie córki: Elżbieta, absolwentka biologii UJ, pracownica Wojewódzkiej Insoekcji Sanitarnej w Krakowie, mąż Wacław Kujbida, architekt, Maria Magdalena, absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, mąż Paweł Dobrzycki, architekt, scenograf, absolwent krakowskiej ASP;

  11. Andrzej (1930-1970), był kierowcą oddziału PKS w Myślenicach, żona Emilia, syn Bronisław Andrzej, mechanik, mieszka w Myślenicach

    4. Zofia (14 sierpnia 1888 - prawdopodobnie 11 września 1944), magister farmacji, pracowała w aptece Pod Gwiazdą przy ul. Floriańskiej, zamordowana przez Niemców w czasie okupacji, w obozie w krakowskim Płaszowie

bliźniaki:

     5. Teresa (27 września 1894-1992), pielęgniarka, nauczycielka i wychowawczyni, stypendystka Rockefellera, w latach 1941-1944 zorganizowała i prowadziła tajną szkołę położnych w Warszawie

     6. Leon (27 września 1894 – 7 listopada 1915), słuchacz prawa UJ i chorąży 2 pułku piechoty II Brygady Legionów, zginął bohaterską śmiercią pod Bieglowem na Wołyniu

biogram

           Za Jan Adamczewski Krakowskie rody:

           „Po jej urodzeniu Karol informował swego teścia Ambrożego Grabowskiego, że dziecko jest małe, zdrowe, spokojne, sypia dużo i gdy się obudzi, to pokrzykuje sobie, ale nie z cierpienia, tylko ot tak, z fantazji... .

           Wyszła za mąż za syna powstańca 1831 roku – Leona Kulczyńskiego, doktora filozofii, dyrektora Gimnazjum św. Anny w Krakowie, organizatora w roku 1892 pierwszego w Galicji kursu praktycznego kształcenia nauczycieli gimnazjalnych. Dr Leon Kulczyński, odznaczony orderem cesarza Franciszka Józefa, należał do grona najwspanialszych dyrektorów w dziejach Gimnazjum św. Anny (zwanego od roku 1924 znów imieniem Bartłomieja Nowodworskiego). Szeroka i głęboka wiedza, życzliwość dla kolegów i uczniów, zaufanie, którym umiał szczodrze obdarzać i którym jego obdarzono, serdeczność, poczucie humoru – wszystko to zyskiwało mu ogromny szacunek i sympatię przez 35 lat jego dyrektorowania tą znakomitą szkołą. W roku 1928, już po odejściu na emeryturę, uczczono zasługi Kulczyńskiego tablicą pamiątkową wmurowaną w ścianę klatki schodowej Gimnazjum”.

           Pochowana na Cmentarzu Rakowickim (pas 44, rząd płn-wsch, miejsce narożnik)

bibliografia:

Jan Adamczewski, Krakowskie rody, Kraków 1994

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.12.2019