Dzisiejsza data:

Elżbieta Bonifacja Jagiellonka

(22 czerwca 1399 Kraków – 13 lipca 1399 Kraków)

królewna polska

           Jedyna córka Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły. Urodziła się po ponad dwunastu latach ich bezdzietnego małżeństwa. Imię Elżbieta otrzymała po babce Elżbiecie Bośniaczce, a drugie imię otrzymała na cześć papieża Bonifacego IX, który w liście z 5 maja 1399 zgodził się być ojcem chrzestnym dziecka. Papież jako swego zastępcę wyznaczył Wojciecha Jastrzębca, dziecko miało być nazwane Bonifacy lub Bonifacja. Obrzędu chrztu miał dokonać Piotr Wysz.

           Dla dziecka opracowane zostały pierwsze zachowane horoskopy sporządzone na ziemiach polskich. Pierwszy horoskop sporządzony przez astrologa pracującego dla dworu królewskiego powstał w oparciu o moment poczęcia dziecka, prawdopodobnie ustalony wspólnie z królową, w południe dnia 16 września 1398 roku. Rozwiązanie wyznaczono w nim na dzień 18 czerwca 1399, miał się narodzić syn. Drugi horoskop był prognostykiem urodzinowym. Na jego podstawie można dokładnie określić moment przyjścia na świat Elżbiety Bonifacji – 22 czerwca 1399 roku godz. 22:35. Astrolog zaznaczył, że horoskop jest złowróżbny, ponieważ planeta Mars przebywa w domu śmierci.

           Z okazji spodziewanych narodzin dziecka pary królewskiej brat stryjeczny Jagiełły Witold, w imieniu własnym i małżonki Anny, przysłał kosztowne prezenty, między innymi kołyskę ze srebra. Miasto Kraków przekazało królowej dar w postaci 200 grzywien i złotego łańcucha wartości 25 grzywien. Wyznaczono również po cztery grzywny dla przyszłych mamek dziecka oraz 4 grzywny dla posłańca, który przyniesie radzie miejskiej wieść o narodzinach dziecka.

           Elżbieta Bonifacja umarła 13 lipca przeżywszy trzy tygodnie, Jadwiga zmarła cztery dni później. Przyczyny zgonu królewny, jak również jej matki, pozostają nieznane z powodu braku bliższych informacji o przebiegu porodu, stanie zdrowia noworodka i problemach zdrowotnych położnicy.

           Elżbiet Bonifacja została pochowana wraz z matką w jednym grobie, wspólny pogrzeb odbył się 19 lipca 1399 roku w katedrze wawelskiej.

Źródła:

Edward Rudzki, Polskie królowe, t. 1, Warszawa 1990

Ewa Śnieżyńska-Stolot, Horoskopy dziecka królowej Jadwigi, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. 53, Kraków 2003