Dzisiejsza data:

Karol Fryderyk Elsner

Karl Friedrich von Elsner

(16 XI 1739 Wohlau, po 1945 Wołów – 26 V 1808 Berlin)

pruski wojskowy

syn Hansa Joachima i jego żony Magdaleny Doroty Kämmerer

1754 - został junkrem w pułku husarskim „von Szekely”

1761 I 17 – porucznik i adiutant generała Seydlitz

1764 IV 1 – kapitan i dowódca kompanii

1787 V 28 – awansowany na podpułkownika

1789 III 30 – pułkownik, dowódca pułku kirasjerów „von Dalwig”

1794 I 5 – otrzymał nominację generała majora

1794 VI 14 – jego oddziały zajęły Kraków

1795 IX 24 – otrzymał od króla pozwolenie na zachowanie wizerunku zamku krakowskiego w swoim herbie