Dzisiejsza data:

Dobrawa Przemyślidka 

Dąbrówka, czeski Doubravka

(około 930 - 977)

księżna polska

rodzina

księżniczka czeska z dynastii Przemyślidów

córka księcia czeskiego Bolesława I Srogiego
siostra Bolesława II Pobożnego, Strachwkasa Chrystiana i Mlady Marii

żona Mieszka I
matka Bolesława I ChrobregoŚwiętosławy (?) Sygrydy
biogram
           W
edług Galla Anonima w znacznej mierze przyczyniła się do przyjęcia przez Polskę chrztu i umocnienia stosunków polsko–czeskich. Tradycja przypisuje Dobrawie założenie kościołów św. Trójcy i św. Wita w Gnieźnie oraz kościoła Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

         Pochowana prawdopodobnie w Gnieźnie.

kalendarium

965 - została wydana za Mieszka I
967 VI 17 - urodziła Bolesława Chrobrego
970 - urodziła Świętosławę

bibliografia

Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków, 2005

Kazimierz Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław–Warszawa 1964

Józef Ignacy Kraszewski, Wizerunki książąt i królów polskich, Warszawa 1888