Dzisiejsza data:

rodzina

córka Włodzimierza I Wielkiego, wielkiego księcia kijowskiego, i Anny, cesarzówny bizantyjskiej, albo ostatniej, nieznanej z imienia żony Włodzimierza Wielkiego, która zmarła po 1018 roku
żona Kazimierza Odnowiciela
dzieci:
Bolesław Szczodry, król polski (1039-1081)
Włodzisław I Herman, książę polski, (1040-1102)
Świętosława (Swatawa), (między 1041 a 1044 albo między 1046 a 1048 – 1 IX 1126), poślubiona z końcem 1062 Wratysław II, książę i król czeski 
(koronowany w 1085 roku)
Mieszko, (16 IV 1045 – 6 XII 1065)
Otton, (między 1046 a 1048–1048)