Dzisiejsza data:

Dobrogost z Nowego Dworu

Dobrogost Nowodworski

(1355 Nowy Dwór - 14 września 1401 Chełmno)

biskup poznański i arcybiskup gnieźnieński

z rodu Nałęczów

           Studiował na Uniwersytecie w Padwie, gdzie uzyskał stopień doktora dekretów. Jako biskup poznański uczestniczył w uroczystościach koronacyjnych Jadwigi (15 X 1384) i Władysława Jagiełły (4 III 1836).

1368 – 1374 – kanclerz księcia mazowieckiego Siemowita III

1375 – dziekan kapituły krakowskiej

1382 – wybrany na arcybiskupa gnieźnieńskiego, pod presją Ludwika Węgierskiego nie zatwierdzony przez papieża

1384 VI – biskup poznański

1388 – organizator biskupstwa wileńskiego

1389 – uczestniczył w rokowaniach z Krzyżakami w Nidzicy

1394 – arcybiskup gnieźnieński

1396 II 7 – wraz z Sędziwojem, wojewodą kaliskim, wystąpili jako komisarze królewscy w sporze między Krakowem a Lwowem

źródła:

Słownik biograficzny historii Polski, Ossolineum, Wrocław 2005

A. Gąsiorowski, J. Topolski (red.): Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa – Poznań 1981

czytaj więcej ...