Dzisiejsza data:

Tadeusz Dziurzyński

(26 X 1879 – 7 XI 1962 Kraków)

prawnik

biogram

           Sędzia Sądu Krajowego w Krakowie. Członek Komisji Kodyfikacyjnej RP.
           Profesor prawa handlowego i wekslowego, dziekan wydziału i prorektor uczelni.
Aresztowany w Sonderaktion Krakau, więzień Sachsenhausen, po zwolnieniu natychmiast podjął tajne nauczanie.
Po wojnie profesor UJ i wykładowca Akademii Handlowej.

           Współautor jednego z najbardziej znanych komentarzy do kodeksu handlowego.
Pochowany na cmentarzu Rakowickim (Kwatera Gd południowa, grobowiec 19. Brak odnoszącej się doń inskrypcji).

kalendarium

1919 - został profesorem nadzwyczajnym UJ
1939 XI 6 - aresztowany w Sonderaktion Krakau

1957 I 25 - przywrócony do pracy na UJ