Dzisiejsza data:

Wiesław Czyż

(2 V 1927 Lublin – 8 IV 2017 Kraków)

fizyk teoretyk

rodzina

żona Maria

biogram

           Po ukończeniu studiów matematycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeniósł się do Krakowa, na zaproszenie profesora Jana Blatona, u którego miał pracować.

           Zajmował się biblioteką na Gołębiej 13 i prowadzeniem ćwiczeń ze studentami, wkrótce uzyskał doktorat i habilitację. Został profesorem w Instytucie Fizyki Jądrowej, a następnie prof. UJ, wypromował 17 doktorów. Przez kilkadziesiąt lat kierował Zakładem Fizyki Teoretycznej w Instytucie Fizyki Jądrowej. Został członkiem PAN, pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopism naukowych: „Acta Physica Polonica A” i „B”, potem „Acta Physica Polonica B”

           Był współtwórcą teorii zderzeń cząstek o bardzo wysokich energiach z jądrami atomowymi, podał mikroskopową teorię gigantycznego rezonansu dipolowego. Należał do współtwórców krakowskiej szkoły teoretycznej fizyki wysokich energii. Był prekursorem badań nad zderzeniami ciężkich jonów. Był autorem około 200 prac naukowych z zakresu fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych (oddziaływanie hadronów i jąder wysokich energii z jądrami atomowymi, powstawanie i ewolucja plazmy kwarkowo - gluonowej) i astrofizyki.

           Wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą M. Curie-Skłodowskiej PAN i Nagrodą Fundacji Jurzykowskiego.

najważniejsza opublikowana praca:

1969 IV 8 – 12 - High-Energy Collisions of Hadrons and Nuclei, „Proc. of Florence Inaugural Conference of the European Physical Society”, 8-12 April 1969

kalendarium

1948 – ukończył studia matematyczne na UMCS w Lublinie

1948 – osiadł w Krakowie

1956 – uzyskał stopień doktora nauk w zakresie fizyki teoretycznej

1957 – 1959 – przebywał na wyjeździe naukowym w Kopenhadze

1961 – uzyskał habilitację na UJ

1966 – wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

1967 – 1997 – był profesorem w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie

1969 – otrzymał Nagrodę M. Curie-Skłodowskiej PAN

1972 – otrzymał nagrodę państwową indywidualną II stopnia

1973 – został członkiem korespondentem PAN

1977 – odznaczony Krzyżem Oficerskim

1978 – został redaktorem naczelnym czasopism naukowych: „Acta Physica Polonica”

1983 – został członkiem rzeczywistym PAN

1987 – 1993 – pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

1988 – został profesorem UJ

1989 – został członkiem PAU

1989 – wyróżniony Nagrodą Fundacji Jurzykowskiego (USA)

2005 – odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski