Dzisiejsza data:

Andrzej Czyż

(11 X 1933 Kraków - )

polityk

rodzina

syn Stanisława i Pauliny

biogram

           Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie, pracował jako starszy asystent Katedry Podstaw Marksizmu-Leninizmu Akademii Medycznej w Krakowie. Pracował w KW PZPR w Krakowie. Był współzałożycielem Klubu Środowisk Twórczych "Kuźnica", zrzeszającego twórców związanych z PZPR. Autor i współautor publikacji propagandowych między innymi podręcznika "Podstawy wiedzy o PZPR".

kalendarium

1949 – 1956 - członek ZMP

1953 – 1957 – starszy asystent Katedry Podstaw Marksizmu-Leninizmu Akademii Medycznej w Krakowie

1955 – członek PZPR

1956 – ukończył WSE w Krakowie

1957 – członek ZMW

1958 XI 11 – 1963 - przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie

1959 – 1973 – radny Wojewódzkiej Rady Narodowej

1960 – 1965 - członek Prezydium Zarządu Głównego ZMW

1968 – sekretarz ds. rolnych KW PZPR w Krakowie

1972 IX 28 – został przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego TPPR

1973 XII 13 – 1977 - przewodniczący Rady Narodowej miasta Krakowa

1974 – współzałożyciel Klubu Środowisk Twórczych "Kuźnica"

źródła:

Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, s. 201

J. Wielgosz, W 40-lecie powstania PZPR. 1948-1988, Kraków-Nowy Sącz-Tarnów, Kraków 1988