Dzisiejsza data:

Jan Marek Ciesielski

(5 III 1949 Poznań - )

działacz związkowy, przedsiębiorca

rodzina

syn Maksymiliana i Bolesławy

brat Barbary Labudy

biogram

           Po ukończeniu Technikum Mechanicznego pracował w Biprostalu, a następnie rozpoczął pracę w Hucie im. Lenina. Został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego „S” na wydziale Technicznej Kontroli Jakości w HiL, przewodniczącym Komisji Wydziałowej, członkiem Zarządu Komisji Robotniczej Hutników „S”.
Był uczestnikiem prac komisji resortowych i porozumiewawczych hutnictwa w Warszawie i Krakowie oraz sygnatariuszem powstającego Klubu Samorządnej Rzeczypospolitej „Wolność Sprawiedliwość Niepodległość”. Był odpowiedzialny za łączność i „Radio Wolna Polska”. Wielokrotnie (ponad 60 razy) przesłuchiwany i zatrzymywany do 48 godzin.
           Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem strajku w HiL. Po pacyfikacji strajku przez 2 lata pozostawał w ukryciu. Był współzałożycielem RKW „S” Regionu Małopolska, odpowiedzialnym za emisję Radia „S” oraz (po aresztowaniu Władysława Hardka) za kontakty z zakładami pracy. Uczestniczył w spotkaniach TKK odbywanych w Małopolsce.
           Ujawnił się na mocy amnestii i wycofał z prac RKW. Rozpoczął pracę jako kierowca karetki w pogotowiu zakładowym w HiL. Został szefem Biura Prasowego Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich.
           Rozpoczął własną działalność gospodarcza, a następnie został zatrudniony w ASC sp. z o.o., odpowiedzialny za zaopatrzenie w części.

kalendarium

1971 - 1975 - pracował w Biprostalu
1975 - 1981 - pracował w Hucie im. Lenina
1980 IX - został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego „S” na wydziale Technicznej Kontroli Jakości w HiL
1981 XII 13 - był współorganizatorem strajku w HiL
1982 - był współzałożycielem RKW „S” Regionu Małopolska
1983 III - ujawnił się na mocy amnestii
1983 - został kierowcą karetki w pogotowiu zakładowym w HiL
1986 - zrezygnował z pracy z powodów finansowych
1986 X 23 - znalazł się w składzie jawnego Komitetu Robotniczego Hutników
1988 - był uczestnikiem strajków w HiL
1989 - został szefem Biura Prasowego Tadeusza Mazowieckiego
1990 - kandydował w wyborach samorządowych z listy KW Młodych „S”
1990 - został współwłaścicielem firmy Garmond
1991 - kandydował w wyborach parlamentarnych z listy KW „S”
1991 - 1994 - pełnił funkcję członka zarządu UD
1991 - 1994 - prowadził własną działalność gospodarczą
1994 - 1995 - był członkiem UW
1995 - został bezpartyjnym
1998 - rozpoczął pracę w ASC sp. z o.o.

2009 – odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski