Dzisiejsza data:

Andrzej Cieniowic

Cieniowicz

XVII wiek

burmistrz Krakowa, rajca

           W dobie „potopu” szwedzkiego pełnił funkcję burmistrza Krakowa. Po szwedzkiej inwazji Szwedów na ziemię Polską i haniebnej kapitulacji pod Ujściem Kraków zaczął przygotowywać się do obrony.

           Jak pisze Janina Bieniarzówna:

           … zwołał [burmistrz] pospólstwo na ratusz i oznajmił zebranym, że stosownie do uniwersału królewskiego miasto ma wystawić do własnej obrony 100 pieszych żołnierzy i musi na ten cel obmyśleć odpowiedni fundusz. Wezwał też mieszczan do przygotowania rydli, motyk, drabin, haków i osęk oraz kul i prochów, a także żywności na pół roku. Polecił pilne odprawianie straży na murach i zgłaszanie na ratusz przyjazdu wszelkich cudzoziemców, zwłaszcza Niemców. W obliczu niebezpieczeństwa rada miejska wystosowała listy do króla, marszałka wielkiego koronnego Jerzego Lubomirskiego, wojewody krakowskiego Władysława Dominika Zasławskiego i do kilku jeszcze senatorów z prośbą o zbrojną pomoc i obronę.

            Jego postać i działania w okresie okupacji Krakowa przez Szwedów została bardzo korzystnie oceniona przez Wespazjana Kochowskiego i pięknie się rysuje w świetle krakowskich źródeł urzędowych (Colloquiaria).

             Posiadał parcelę na Wesołej.

kalendarium

1655 VIII 2 - zwołał pospólstwo na ratusz i oznajmił zebranym, że stosownie do uniwersału królewskiego miasto ma wystawić do własnej obrony 100 pieszych żołnierzy i musi na ten cel obmyśleć odpowiednie fundusze

1655 VIII 4 - w odpowiedzi na apel burmistrza pospólstwo wyraziło zgodę na użycie pieniędzy pochodzących z pożyczki na zaciąg piechoty i podjęło szereg uchwał w celu przygotowania miasta do obrony

1655 IX 25 – burmistrz na czele piechoty miejskiej wraz z piechotą sandomierską pułkownika Gnoińskiego pomogli odeprzeć atak Szwedów przez bramę Grodzką

1658 – wszedł w skład rady urzędującej

źródła

Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2, WL Kraków 1984