Dzisiejsza data:

Leon Wojciech Chrzanowski

(1828 – 17 III 1899 Szczodrkowice, powiat olkuski)

polityk, publicysta i historyk,dziennikarz

rodzina

syn Józefa Teodora i Elżbiety Brzeskiej

rodzeństwo: Stanisław, Małgorzata, Aleksander Zygmunt

biogram

           Należał do grupy konserwatystów Galicji Zachodniej, był członkiem zespołu redakcyjnego „Czasu”, dążył do tego by dyktaturę rządu powstańczego objął Marian Langiewicz, a nie niepopularny w Krakowie Ludwik Mierosławski. Po powstaniu kilkakrotnie reprezentował Kraków w Sejmie Krajowym.

            Pochowany w Smardzewicach.

kalendarium

1863 III 9 – brał udział, wraz z Władysławem Bentkowskim oraz Adamem Grabowskim, w delegacji do Goszczy, do obozu Mariana Langiewicza, z propozycją objęcia przez niego dyktatury

1867 II 4, 1870 VII 7 - 8, 1883 V 31 i 1889 VII 4 – był w Krakowie wybierany do sejmu krajowego

1885 VI 8 – został wybrany do Rady Państwa