Dzisiejsza data:

Cecylia Renata

(16 lipca 1611 Graz – 24 marca 1644 Wilno)

królowa polska

rodzina

szóste dziecko cesarza Ferdynanda II i Marii Anny Wittelsbach, księżniczki bawarskiej 

pierwsza żona Władysława IV Wazy

dzieci: Zygmunt Kazimierz (1 IV 1640 – 7 II 1647), Maria Anna Izabela (8 I – 7 II 1642)

biogram

           Odebrała staranne wykształcenie, swobodnie rozmawiała w języku łacińskim i włoskim, odznaczała się posłuszeństwem, podporządkowała się rodzinie i jej interesom i była ...gorliwą katoliczką.

           Król Polski, Władysław IV Waza, początkowo nie chciał wiązać się z Habsburgami, licząc, że po śmierci Gustawa Adolfa, króla Szwecji, uda mu się odzyskać tron szwedzki. Plany nie powiodły się, wobec czego postanowił związać się z rodziną matki. Po królewską wybrankę wyjechało poselstwo, na którego czele stał Jan Kazimierz. On też zawarł ślub "per procura" z Renatą Cecylią. Orszak przybył do Krakowa ale uroczysty ślub, koronacja i wesele odbyło się w nowej stolicy państwa, w Warszawie.

           Król nie był zbyt zadowolony z urody żony i nie tylko...Hołdowała ona surowej etykiecie, wyniesionej z domu. Ponadto była wyniosła. Uznanie za to budziło zamiłowanie do prac gospodarskich i ... polowań. Jeszcze jako arcyksiężniczka Renata Cecylia znana była z zamiłowania do tańca --występowała w wyszukanym widowisku baletowym jako tancerka oraz osobiście układała choreografię do baletu zorganizowanego z okazji koronacji Ferdynanda III. Lubiła bawić się na balach, bankietach, imprezach tanecznych. W 1642 roku królowa poprosiła hiszpańskiego posłańca ,by przywiózł jej z Niderlandów ... lalkę. Chodziło o miniaturowy manekin ubrany na sposób francuski, który miał być wzorem dla krawca monarchini, jako że lubiła modne i atrakcyjne szaty, a "nie podobały się jej polskie zwyczaje w tej dziedzinie".

           Pożycie pary królewskiej nie było zbyt udane -- wpływ na ten stan rzeczy miały królewskie amory i zły stan zdrowia króla. Królowa była zazdrosna o faworytę króla - Jadwigę Łuszkowską (lwowską mieszczkę), którą władca przez lata trzymał blisko siebie. Pozbycie się konkurentki (Cecylia wymusiła na mężu zgodę na jej ślub z pewnym starostą) nie zmieniło relacji między królewską parą. Cecylia Renata nie miała dużego wpływu na politykę, co nie znaczy, że nie była w niej dobrze zorientowana. Popierała niektóre działania króla (próba ustanowienia nowego orderu, wspierała go, by przekonał brata, by ten nie wstępował do zakonu jezuitów). Wywierała duży wpływ na rozdawnictwo dostojeństw, obsadzając najważniejsze urzędy swoimi zwolennikami. Swoje kariery zawdzięczali jej kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński i prymas Jan Lipski. To dawało jej silniejszą pozycję polityczną, bowiem magnaci musieli liczyć się z jej opinią i dochody ...duże dochody.

           Gdy urodziła pierwsze dziecko--synka Zygmunta Kazimierza--władca widząc go po raz pierwszy, rzekł: " Witaj gościu nowy, gościu pożądany". Urodziny dziecka w niewielkim stopniu poprawiły relacje między małżonkami. Płaszczyzną, na której para dobrze się rozumiała, były zainteresowania artystyczne. Królowa lubiła słuchać koncertów orkiestry Wazów i oglądać przedstawienia teatralne. Przyczyniła się także do powiększenia galerii obrazów.

           Trzykrotnie brzemienna Habsburżanka tyle samo razy musiała oglądać śmierć swojego dziecka. Pierwszy syn, urodzony po trzech latach małżeństwa, zmarł w wieku siedmiu lat. Dwa lata później, córeczka Maria Anna Izabella nie przeżyła miesiąca a po kolejnych dwóch latach urodziła martwą dziewczynkę. Sama porodu nie przeżyła--zmarła dzień później wskutek zakażenia organizmu. Liczyła 33 lata.

           Pochowana w katedrze wawelskiej. 

kalendarium

1637 VIII 15 - odbył się ślub per procura (Władysława IV zastępował brat Jan Kazimierz)
1637 IX 12 - odbyły się właściwe zaślubiny w Warszawie
1637 IX 13 - została koronowana w warszawskiej kolegiacie św. Jana (pierwsza koronacja poza Krakowem, od czasów panowania Władysława Łokietka)
1640 - urodziła Zygmunta Kazimierza (zmarł w wieku 7 lat)
1642 - urodziła Marię Annę Izabelę (zmarła mając miesiąc)
1644 - urodziło się martwe dziecko, następnego dnia wskutek zakażenia organizmu królowa zmarła