Dzisiejsza data:

Chudziński Edward

(1940 - )

nauczyciel akademicki, historyk literatury, publicysta i redaktor, scenarzysta

biogram

           Badacz polskiej kultury literackiej XX wieku, literatury chłopskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, dziejów regionalizmu w Polsce oraz mediów. Kieruje Studium Dziennikarskim Akademii Pedagogicznej w Krakowie i wykłada w Instytucie Filologii Polskiej w tejże uczelni.
           Współtworzył i redagował czasopisma „Student" i „Zdanie". Był współzałożycielem i członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Kraków", członkiem Kolegium Redakcyjnego Pisma Literacko – Artystycznego „HYBRYDA”, członkiem Komitetu Redakcyjnego serii „Edukacja medialna”, redaktorem serii wydawniczej „Dziennikarstwo i świat mediów”. Był członkiem rady nadzorczej i programowej Radia Kraków SA oraz rady programowej TVP Polonia. Był redaktorem naczelnym rocznika „Małopolska", „W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918 – 1939".

wybrane publikacje:

1980 - Pieśń Wawelu. Widowisko na motywach utworów Stanisława Wyspiańskiego wraz z K. Jasińskim

1985 - W kręgu kultury i literatury chłopskiej

1991 - Dziennikarstwo i jego konteksty wraz ze Zbigniewem Bauerem

2004 - Dziennikarstwo i świat mediów wraz ze Zbigniewem Bauerem
2010Regionalizm. Idea – realizacje - instytucje

kalendarium

1967 – 1973 – współzałożyciel, kierownik Działu Kulturalnego i zastępca Redaktora Naczelnego dwutygodnika „Student”

1970 - 1993 - kierownik literacki Teatru STU
1980 VI 26 - wraz z Krzysztofem Jasińskim był twórcą widowiska plenerowego na podwawelskich bulwarach Pieśń Wawelu

1981 – 2014 X - kierownik Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

2000 – 2010 – pełnił funkcję redaktora naczelnego rocznika „Małopolska”
2008 - został uhonorowany Nagrodą im. Władysława Orkana

2009 – Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce za rok 2008