Dzisiejsza data:

Bonifacy IX

Pietro Tomacelli

(1356 Neapol, Włochy – 1 X 1404 Rzym)

papież

rodzina

pochodził z neapolitańskiej rodziny arystokratycznej

biogram

           Bezpośrednio po wyborze na papieża Bonifacego, Klemens VII urzędujący w Awinionie ekskomunikował go, za co nowo wybrany papież odwdzięczył się tym samym. Bonifacy IX zmuszony był siłą przywrócić swoją władzę w Watykanie.

           Znacznie zwiększył podatki kościelne, jego zasługą było odrestaurowanie Zamku św. Anioła jak i przejścia między zamkiem a siedzibą papieży. Miał swój wkład w reorganizację floty oraz w budowę punktów obronnych u wybrzeży Morza Tyrreńskiego, a także w rozwój uniwersytetów w Heidelbergu, Kolonii i Erfurcie.

           Wydał bullę protekcyjną dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i biskupstwa wileńskiego. Poparł Polskę podczas walk z Zakonem Krzyżackim i zakazał mu ataków na Litwę. Dzięki fundacji Królowej Polskiej Jadwigi utworzył na Akademii Krakowskiej wydział teologiczny.

           Został pochowany w Bazylice św. Piotra.

kalendarium

1381 – papież Urban VI mianował go kardynałem – diakonem S. Giorgio

1384 – został mianowany kardynałem – prezbiterem S. Anastasia

1389 IX 2 – 1404 X 1 – pontyfikat

1389 – nakazał obchodzić w całym Kościele Katolickim święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

1392 XII 4 - zatwierdził na biskupstwie krakowskim Piotra Wysza
1397 I 11 - dzięki fundacji Królowej Polskiej Jadwigi zezwala na utworzenie Wydziału Teologicznego na Akademii Krakowskiej
1397 I 11 - w bulli dla rajców krakowskich nadaje prawo patronatu kilku ołtarzy w kościele Panny Maryi w Krakowie: św. Jana apostoła, Zygmunta, Doroty, Apolonii, Scholastyki, Agaty i Gertrudy, Piotra i Pawła, Antoniego, Hieronima, Grzegorza, Dionizego i Maurycego, Doroty i Urszuli
1401 V 10 - Bonifacy IX na prośbę Władysława Jagiełły nakazuje cystersom z Królestwa Polskiego studia teologiczne na Uniwersytecie Krakowskim