Dzisiejsza data:

Antoni Baum de Appelshofen

(1763 – 1829)

starosta krakowski

rodzina

rodowity Austriak, z rodu skoligaconego z dworem wiedeńskim
baron, syn Józefa, austriackiego komisarza cyrkularnego
żona Helena Walczak
ojciec Józefa (1820 - 1883), prezesa Koła Polskiego w wiedeńskim Sejmie

biogram

Mianowany przez cesarza C.K. radcą dworu.
Zakupił Kopydłówkę i osiedlił się na ziemi Wadowickiej.
Pochowany w grobowcu przed kościołem w Marcyporębie.

kalendarium

1776 VI 9 - uroczyście na ratuszu uwolnił mieszczan od przysięgi wierności cesarzowi, sam zaś przeniósł się do Ludwinowa

1803 XI 1 - mianowany starostą krakowskim
1814 - zakupił od księcia Stanisława Poniatowskiego Kopytówkę (Kopydłówkę), wieś nad Obszarskim potokiem w powiecie Wadowickim