Dzisiejsza data:

Wiktor Boniecki

(17 IV 1918 Mikołajewo, Ukraina – 2 IV 1997 Kraków)

ekonomista

biogram

           Przed II wojną światową studiował prawo i ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, po wojnie uzyskał doktorat na UJ. Został pracownikiem Katedry Skarbowości UJ (późniejsza Katedra Prawa Finansowego), a następnie pracował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Równocześnie prowadził wykłady ze studentami AGH, następnie Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Rolniczej.

           Został wybrany przewodniczącym Prezydium MRN. W czasie swojej dwuletniej kadencji popierał działalność kulturalną, był inicjatorem juwenaliów, przekazał studentom Klub pod Jaszczurami, a Grupie Krakowskiej Piwnicę Krzysztofory. Wprowadził uroczyste odprawianie ślubów cywilnych. Odnowił zwyczaj umieszczania portretów przewodniczących (później prezydentów) miasta w tzw. Galerii Prezydentów w Urzędzie Miasta.

           Autor około 100 prac naukowych z zakresu ekonomii politycznej i historii myśli ekonomicznej oraz roli skutków rewolucji naukowo - technicznej we współczesnym społeczeństwie, a także podręczników akademickich.

           Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta i Medalem Edukacji Narodowej.

           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (pas AD, rząd północny, po lewej Augustyńskich).

wybrane publikacje:

1956 - Istota i rola poglądów ekonomicznych w rozwoju społeczeństwa

1974 - Rewolucja naukowo - techniczna a postęp gospodarki

1975 - Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika

kalendarium

1937 – rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim

1946 – 1951 – pracował w Katedrze Skarbowości UJ (późniejsza Katedra Prawa Finansowego)

1950 – rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie

1954 – 1988 – kierował Katedrą Historii Myśli Ekonomicznej

1957 – został sekretarzem ekonomicznym KW PZPR w Krakowie

1957 X 24 – 1959 XI 6 – pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium MRN

1959 III 23 - w liście do arcybiskupa krakowskiego Eugeniusza Baziaka zarzucił biskupowi Wojtyle, że jego "postawa i działalność zachęcają duchowieństwo do gwałcenia prawa". Powodem ataku była aktywna praca Wojtyły w środowiskach inteligencji, promowanie tam katolickiej etyki małżeńskiej. Biskup Wojtyła zareagował bardzo ostro. Odpisał Bonieckiemu, że urzędnik nie ma prawa kwestionować konstytucyjnej zasady wolności sumienia i wyznania.

1967 – został profesorem

1972 – 1988 – kierował Instytutem Ekonomii Politycznej