Dzisiejsza data:

Błogosławiona Bronisława

(około 1200 – 29 VIII 1259 Kraków)

mistyczka, norbertanka

rodzina

pochodziła z rodziny szlacheckiej, wg tradycji z rodu Odrowążów

córka Stanisława Odrowąża Prandoty, zwanego też Miłosławem, i Anny z Jaxów Gryfitów

biogram

          Znana z życiorysu napisanego przez dominikańskiego lektora Stanisława. W wieku około 16 lat wstąpiła do zakonu panien norbertanek w krakowskim Zwierzyńcu, gdzie „zasłynęła wyjątkową świętością życia”. Wkrótce została magistrą czyli przełożoną klasztoru.

           Gdy Tatarzy napadli na Kraków wraz ze swymi zakonnicami schroniła się w grocie Lasu Wolskiego, gdzie według legendy pająk zasnuł grotę swą siecią zasłaniając i ratując tym samym norbertanki przed Tatarami. Według innej legendy przed norbertankami rozstąpiły się białe skały Lasku Wolskiego i zasłoniły je przed nadciągającymi Tatarami i stąd miejsce to nazywa się Skałami Panieńskimi.

           Jej kult sięga początków XIV wieku, jest związany ze wzgórzem Sikornik, zwanym Górą Błogosławionej Bronisławy, na którym wiodła w eremie żywot pustelniczy, oddawała się modlitwie i nabożnym rozmyślaniom, a także zbierała zioła lecznicze.

           Przez mieszkańców Krakowa uznana za orędowniczkę podczas klęsk, zwłaszcza epidemii cholery w 1707, mieszkańcy Zwierzyńca przypisywali Bronisławie, że ich dzielnicę ta epidemia szczęśliwie ominęła (zwana odtąd patronką Królestwa Polskiego). Czczona w kościele i klasztorze Norbertanek, a także w kościele Dominikanów. Relikwie Błogosławionej znajdują się w ołtarzu kościoła Norbertanek.

           Ikonografia Bronisławy sięga XVII wieku, jej postać występuje między innymi w obrazach ołtarzowych w klasztorze Norbertanek (W. Eliasz 1840) i kościele Norbertanek (K. Pochwalski 1960), w anonimowym obrazie w kościele Św. Norberta, znana jest także z obrazów P. Stachiewicza, J. Kaczmarczyka, P. Wyskowskiego. Powstały liczne żywoty oraz utwory poetyckie jej poświęcone.

Stara pieśń o błogosławionej Bronisławie mówi:

           Odrowążów cudny kwiecie,

          Siostro Jacka i Czesława,

          Ukochane Boże Dziecię,

          Tyś Polski chluba i sława ....

Jej imieniem nazwano ulicę w dzielnicy Zwierzyniec.

kalendarium

1217 – miała już złożone śluby zakonne

1224 – podczas zarazy z wielkim zaangażowaniem służyła chorym, rozdawała leki i ubrania, karmiła głodnych

1241 – w czasie najazdu tatarskiego na Kraków wraz z innymi zakonnicami schroniła się w lasach na Bielanach

1257 VIII 15 – miała wizję Jacka Odrowąża prowadzonego do nieba przez Matkę Boską, co uznano wówczas za zwiastun jego rychłej kanonizacji

1604 – odnaleziono jej grób na Zwierzyńcu

1839 VIII 23 – Święta Kongregacja Obrzędów zatwierdziła wydanym dekretem cześć oddawaną przez sześć wieków Bronisławie. Ojciec Święty Grzegorz XVI zaliczył ją do rzędu Błogosławionych Patronów Polski

1912 – jej imieniem nazwano ulicę w VII dzielnicy Zwierzyniec, w pobliżu klasztoru norbertanek, skąd prowadzi ona na Salwator w kierunku Sikornika

1979 VI 6 – Jan Paweł II, w Katedrze Wawelskiej, zaliczył bł. Bronisławę do umiłowanych przez siebie krakowskich świętych

czytaj więcej ...