Dzisiejsza data:

Kazimierz Barczyk

(25 I 1950 Wolbrom - )

prawnik, polityk

rodzina

żona (ślub 1977) Anna Jadowska-Barczyk artysta plastyk ASP w Krakowie

córka Joanna asystent sędziego po aplikacji sędziowskiej

syn Tomasz prawnik

biogram

           Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ i odbył aplikację sędziowską. Orzekał jako asesor i później sędzia w sądach rejonowych w Olkuszu, Sosnowcu i Krakowie Śródmieściu.

           Po wprowadzeniu stanu wojennego odwołany został ze stanowiska sędziego przez Radę Państwa i czasowo skreślony z listy adwokatów (aż do wygranego procesu z ministrem sprawiedliwości przed Sądem Najwyższym)

           Był założycielem NSZZ „Solidarność" w krakowskich sądach, organizował trzy tzw. Ogólnopolskie Fora Prawników „S”, został delegatem na I Zjazd „Solidarności" Małopolski, członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, inicjatorem i członkiem Społecznej Rady Legislacyjnej „Solidarności" z siedzibą w Krakowie. Założył i kierował Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, społeczną organizację opracowującą projekty ustaw dla NSZZ "S" i w okresie późniejszym dla OKP.

           Został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, pełnił funkcję członka Trybunału Stanu, następnie wykonywał mandat posła I kadencji z ramienia Porozumienia Centrum, zasiadał w Komisji Ustawodawczej i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

           Był posłem III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Pracował między innymi w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

           Był przewodniczącym i radnym rady miasta Krakowa. Należał do autorów tzw. obywatelskiego projektu konstytucji zaprezentowanego przez NSZZ "S". Był także autorem projektu uchwalonej ustawy o wieloletnim planie budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ.

           Praktykuje jako adwokat w prywatnej kancelarii adwokackiej.

kalendarium

1968 - 1972 - studiował na Wydziale Prawa i Administracji UJ

1972 - 1974 - był aplikantem etatowym w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie

1974 - 1980 - orzekał jako asesor w Sądzie Powiatowym w Olkuszu, Sądzie Rejonowym w Sosnowcu i Sądzie Rejonowym w Krakowie

1976 – był uczestnikiem Szkoły Letniej Języka Niemieckiego uniwersytetu w Wiedniu

1980 - 1982 – pełnił funkcję sędziego Sądu Rejonowego Krakowie – Śródmieście

1979 – 1982 - był członkiem PZPR

1980 – 1992 - inicjator i członek Społecznej Rady Legislacyjnej „Solidarności" z siedzibą w Krakowie

1986 - skreślony z listy adwokatów wygrał proces z ministrem sprawiedliwości przed Sądem Najwyższym

1986 – został współpracownikiem podziemnego pisma "Paragraf" o zasięgu ogólnopolskim wydawanego w Krakowie

1989 – 1991 – pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu

1990 – 1993 - przewodniczący Rady m. Krakowa

1990 – 1998 – radny m. Krakowa

1990 – był współautorem ustawy o samorządzie gminnym

1991 - 1993 i od 1997 - poseł na sejm

1991 – był organizatorem i został przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Małopolski

1994 – został radnym sejmiku województwa krakowskiego, następnie małopolskiego

1995 – był jednym z założycieli i został przewodniczącym Rady Fundacji „Copernicanum Cracoviense”

1995 - 2001 – był członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

1996 – został przewodniczącym Federacji Związków Gmin i Powiatów RP z siedzibą w Krakowie

1997 – 2001 - był posłem III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność

1997 – 1999 – zajmował stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1998 - był współautorem ustawy o samorządzie powiatowym i wojewódzkim

1998 - 2002 i od 2006 - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

1999 – został członkiem Honorowego Komitetu Ratowania Kopca Tadeusza Kościuszki

2000 - zainicjował powołanie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wybudowanej i otwartej w Krakowie w 2009 roku

2000 - otrzymał tytuł "Małopolanin Roku - Samorządowiec Dziesięciolecia"

2001 – został uhonorowany przez rektora UJ "Medalem 600-lecia UJ"

2005 – został wyróżniony tytułem "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

2006 - 2007 - pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu

2006 – został wyróżniony tytułem "Honoris Gratia" Prezydenta Miasta Krakowa

2007 - otrzymał status pokrzywdzonego z Instytutu Pamięci Narodowej

2009 IV 2 – został mianowany przez Prezesa Rady Ministrów na członka Rady Służby Cywilnej

2009 – został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

2009 - otrzymał Nagrodę im. Grzegorza Palki - "Samorządowy Oskar”

2011 – został sędzią Trybunału Stanu na kolejną kadencję