Dzisiejsza data:

Stanisław Balewicz

(21 I 1912 Kraków – 12 XI 2000 Kraków)

animator kultury, społecznik, poeta, przewodnik miejski

rodzina

żonaty z Marią Dzikówną

biogram

Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Po II wojnie światowej wykładał na kursach przewodnickich.
Był jednym z inicjatorów stowarzyszenia artystycznego II Grupa Krakowska, założycielem i dyrektorem Galerii Krzysztofory.
Zajmował się także działalnością charytatywną.
Pochowany na cmentarzu Rakowickim (kwatera LXII, rząd 11, miejsce 13).

wydał

2000 - Biały Kraków. Wybór wierszy

kalendarium

1948 - 1951 - był dyrektorem administracyjnym Teatru Rapsodycznego
1951 - ks. Karol Wojtyła udzielił mu ślubu z Marią Dzikówną
1956 - 1980 - prowadził administrację Teatru Cricot 2
1957 - 1988 - pełnił funkcję kierownika galerii "Krzysztofory"
1981 - otrzymał nagrodę miasta Krakowa
1996 - otrzymał nagrodę wojewody krakowskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury