Dzisiejsza data:

Benedetto Gaetani

(około 1235 Anagni (Włochy) – 11 X 1303 Rzym)

papież

rodzina

pochodził z arystokratycznej rodziny Caetanich z Kampanii

syn Loffreda, ze strony matki był spokrewniony z domem Segni, z którego już wyszło trzech słynnych papieży: Innocenty III, Grzegorz IX i Aleksander IV

biogram

           Wychowywał się na dworze wuja, biskupa Todi. Studiował prawo na uniwersytecie bolońskim.
W swej bulli Clericis laicos podkreślił, że podatki na instytucje kościelne mogą być nakładane wyłącznie za zgodą papieża. W Liber sextus przedstawił analizę podstawowych kościelnych wydarzeń w zakresie prawa od 1234 aż do czasów mu współczesnych. W słynnej bulli Unam sanctam zebrał teoretyczne argumenty przemawiające za potwierdzeniem prymatu władzy duchownej nad świecką.

prace

1296 - bulla Clericis laicos
1298 – bulla Liber sextus
1302 - bulla Unam sanctam

kalendarium

1260 - został kanonikiem w Todi
1281 - został kardynałem - diakonem
1291 - kardynał - biskup
1294 - przyczynił się do abdykacji papieża Celestyna V

1294 XII 24 – 1303 X 11 – pontyfikat
1300 - przyjął na swym dworze Władysława Łokietka, popierając jego starania o odzyskanie tytułu królewskiego
1302 - zakazał Wacławowi II czeskiemu tytułowania się królem polskim

1303 II 25 - zatwierdził kościołowi krakowskiemu wszystkie uzyskane dawniej prawa jak i nadania króla Wacława II na salinach krakowskich oraz na Iłży i Tarczku

1303 - założył uniwersytet Sapienza w Rzymie

źródła

Kazimierz Chłędowski, Rzym - Ludzie Odrodzenia, Warszawa 1957