Dzisiejsza data:

(? - 9 września 1109 Kraków)

biskup krakowski

rodzina

herbu Aichinger

pochodził prawdopodobnie z Francji lub Lotaryngii

biogram

           Według tradycji był początkowo w Polsce kanonikiem w Stopnicy.

           Objął biskupstwo krakowskie jako kandydat Bolesława III Krzywoustego, dla którego uzyskał od papieża Paschalisa II dyspensę na zawarcie przez księcia małżeństwa z księżniczką ruską Zbysławą (byli krewnymi III stopnia).
           Zwolennik reformy gregoriańskiej, rozszerzył kontakty krakowskiego ośrodka z Europą Zachodnią. Zreformował kapitułę krakowską, wzbogacił zasoby biblioteki kapitulnej (między innymi o
Collectio trium partium Iwona z Chartres i dzieła literatury antycznej).
kalendarium

1103 III 25 - uzyskał w Rzymie sakrę biskupią

1103 – objął biskupstwo krakowskie jako kandydat Bolesława Krzywoustego
1103 - 1104 - uczestniczył w działalności reformatorskiej legata papieskiego Gwalona (Walona)

1104 - brał udział w synodzie kościoła polskiego, na którym legat papieski Gwalon złożył z urzędu dwóch biskupów polskich
1107 - w czasie wojny domowej bronił Zbigniewa, na skutek jego próśb Krzywousty pozostawił Zbigniewowi Mazowsze