Dzisiejsza data:

Baldwin

(? - 9 września 1109 przypuszczalnie Kraków)

biskup krakowski

rodzina

herbu Aichinger 

pochodził prawdopodobnie z Francji lub Lotaryngii

biogram

Zanim został biskupem był audytorem w Rzymie, następnie kolektorem świętopietrza w Polsce i kanonikiem w Stopnicy.

Objął biskupstwo krakowskie jako kandydat Bolesława III Krzywoustego, dla którego uzyskał od papieża Paschalisa II dyspensę na zawarcie przez księcia małżeństwa z księżniczką ruską Zbysławą, córką Świętopełka kijowskiego (byli krewnymi III stopnia).
Zwolennik reformy gregoriańskiej, rozszerzył kontakty krakowskiego ośrodka z Europą Zachodnią. Zreformował kapitułę krakowską, wzbogacił zasoby biblioteki kapitulnej (znanej z inwentarza z 1110 roku), między innymi o Collectio trium partium Iwona z Chartres i dzieła literatury antycznej.

[...]Miał być miły wszystkim, łaskawy na ludzie, daleki od pychy, na ubogie hojny, dla których sypał grosz swój pełną ręką. […]
kalendarium

1103 III 25 - uzyskał w Rzymie sakrę biskupią

1103 – objął biskupstwo krakowskie jako kandydat Bolesława Krzywoustego
1103-1104 - uczestniczył w działalności reformatorskiej legata papieskiego Gwalona (Walona)

1104 - brał udział w synodzie kościoła polskiego, na którym legat papieski Gwalon złożył z urzędu dwóch biskupów polskich
1107 - w czasie wojny domowej bronił Zbigniewa, na skutek próśb jego i księcia wołyńskiego Jarosława, Krzywousty pozostawił Zbigniewowi Mazowsze

źródła:

Łętowski Ludwik, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, Kraków 1852–1853

S. Orgelbrand Encyklopedia Powszechna Warszawa 1898-1912

Encyklopedia katolicka t. 1-5, Lublin 1989

Podręczna encyklopedya kościelna Warszawa 1905-1914