Dzisiejsza data:

Majer Samuel Bałaban

(20 lutego 1877 Lwów – 1942/1943? Warszawa)

historyk, badacz dziejów Żydów 

rodzina

syn Aleksandra, kupca, i Matyldy Mayer

wywodził się z rodziny od lat związanej z drukarstwem w Żółkwi oraz we Lwowie

W 1911 roku ożenił się z Gizelą Alter

biogram

           Studiował pod kierunkiem Ludwika Finkla i Szymona Askenazego na Uniwersytecie Lwowskim prawo i historię, uzyskał doktorat, następnie kontynuował studia na uniwersytecie w Berlinie. Zdobył polskie i austriackie uprawnienia nauczycielskie, był nauczycielem w szkołach żydowskich, między innymi w IV i VII C. K. Gimnazjum oraz w Prywatnym Gimnazjum Zofii Strzałkowskiej we Lwowie. Redagował czasopismo nauczycieli religii żydowskiej „Haor”. Podczas I wojny światowej służył w Lublinie, w armii austro-węgierskiej, gdzie był naczelnym rabinem polowym. Po wojnie odbywał służbę w Wojsku Polskim, następnie zajął się pracą pedagogiczną i organizacją szkolnictwa żydowskiego, prowadził badania historyczne oraz zbierał judaica. Redagował „Nowe Życie”, czasopismo poświęcone literaturze i sztuce żydowskiej. Habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie objął stanowisko docenta. Jego rozprawa doktorska Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku zdobyła nagrodę im. H. Wawelberga. Był profesorem w Instytucie Nauk Judaistycznych w Warszawie. Wykładowca Wolnej Wszechnicy Polskiej, współzałożyciel i członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego, opiekun krakowskiej loży B’nei B’rith „Solidarność”. Pracował także w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

           Opublikował ponad 1 000 prac, w pięciu językach, przede wszystkim z zakresu historii powszechnej Żydów i nauk judaistycznych.

          Sprzeciwiał się asymilacji Żydów. Był członkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, a także społecznych stowarzyszeń żydowskich.

          Po wybuchu II wojny światowej trafił do getta warszawskiego. Na polecenie H. Franka przygotowywał obszerną pracę o Żydach w Polsce, której nie ukończył. Okoliczności jego śmierci nie są jasne. Pojawiały się pogłoski, jakoby popełnił samobójstwo, bądź też zmarł na zawał serca. Żadna z tych informacji, jak również dokładna data śmierci nie są możliwe do zweryfikowania. Wiemy, że jego śmierć nastąpiła pod koniec 1942 lub na samym początku 1943 roku.

            Pochowany na Cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie (kwatera 9, rząd 10).

wybrane prace:

1903 - Przegląd literatury historii Żydów w Polsce

1904 - Izak Nachmanowicz żyd lwowski XVI wieku. Studyum historyczne

1906Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku

1909Dzielnica żydowska, jej dzieje i zabytki

1912Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868 (t. 1)

1916Dzieje Żydów w Galicji i w Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1868

1919Die Judenstadt von Lublin

1920Z historii Żydów w Polsce. Szkice i studia

1920-1925 - Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów w Polsce (trzy tomy)

1927Bóżnice obronne na wschodnich kresach Rzeczpospolitej

1929Zabytki historyczne Żydów w Polsce

1931Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868 (t.1)

1935Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa

1936Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868 (t.2)

1938Żydzi w powstaniu 1863 r.

1939Bibliografia historii Żydów w Polsce i krajach ościennych za lata 1900-1930 (z. 1)

kalendarium

1895-1897 – studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim

1897-1915 – był nauczycielem w szkołach żydowskich

1902-1904 – studiował historię na UL

1904 – obronił prace doktorską

od 1904/1905 - jako zastępca nauczyciela uczył religii wyznania mojżeszowego w C. K. IV Gimnazjum we Lwowie

1909/1910 - został przeniesiony do C. K. VII Gimnazjum we Lwowie

1917 – został naczelnym rabinem polowym w armii austro-węgierskiej

1918-1919 – odbywał służbę w Wojsku Polskim

1920 – osiadł w Warszawie

1920-1930 – współzałożyciel i rektor warszawskiego Seminarium Rabinicznego „Tachkemoni”

1928 – habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim

1930-1935 – rektor UW

1932 – profesor

1940 – przeniesiony do getta warszawskiego, gdzie kierował Wydziałem Archiwalnym Judenratu

1941 - został głównym rabinem synagogi Nożyków

źródła:

Słownik biograficzny historii Polski, Wrocław 2005

Robert Reuven Stiller Abecadło żydowskich pisarzy z Polski, Kraków 2015

Stanisław ŁozaCzy wiesz kto to jest?. Warszawa 1938

Żbikowski A., Żydzi, Wrocław 2005

Jan JagielskiPrzewodnik po cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51. Z. 1, Kwatery przy Alei Głównej. Warszawa 1996, s. 12-13

https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=18312 [dostęp 2021-05-12]

https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/2131-balaban-majer [dostęp 2021-05-12]