Dzisiejsza data:

Maciej Bajer Bayer

(1730 - po 1800 Kraków)

kupiec, rajca miejski, prezydent Krakowa

biogram

           Był ławnikiem, kilkakrotnie sprawował funkcję lohnera, rajcą oraz dwukrotnie prezydentem miasta Krakowa. W okresie konfederacji barskiej i insurekcji kościuszkowskiej został pozbawiony stanowisk. Kiedy margrabia Franciszek Wielopolski został jednogłośnie przez magistrat wybrany prezydentem miasta, rada miasta na czele której stał Bajer przekazała mu władzę nad miastem.

           Po zwycięstwie Targowicy przywrócono mu godność prezydenta. Wraz z Michałem Wohlmanem podpisał kapitulację Krakowa wobec wojsk pruskich, ponownie zostając prezydentem Krakowa.

           Wielokrotnie był wysyłany przez miasto do króla i rządu Rzeczypospolitej. Otrzymał godność sekretarza królewskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także kawalera Złotej Ostrogi.

kalendarium

1753-1764 - był ławnikiem

1764–1791 – zasiadał w radzie miejskiej

1764 – otrzymał godność kawalera Złotej Ostrogi

1768 – przystąpił do Konfederacji Barskiej

1788 VIII – został delegatem miasta Krakowa na sejmik proszowicki

1792 IX 12 – 1794 III 5 oraz 1794 VI 15 – 1798 X 31 – pełnił funkcję prezydenta Krakowa

1794 – podpisał akt kapitulacji Krakowa wobec wojsk pruskich

1800 – sprawował funkcję skarbnika miasta

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 3, Kraków 1979