Dzisiejsza data:

Kazimierz Barcikowski

(22 marca 1927 Zglechów koło Mińska Mazowieckiego – 10 lipca 2007 Warszawa)

polityk, działacz PZPR, inżynier agronom i ekonomista

rodzina

z rodziny chłopskiej

syn Jana (1901-i Stefanii (1903-z domu Jastrzębskiej

żona Wanda Podrygałło

biogram

          Podczas II wojny światowej walczył w Armii Krajowej. Był I sekretarzem komitetów wojewódzkich w Poznaniu i Krakowie, członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR.
           Odbył studia doktoranckie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR.
           W stoczniowej stołówce w Szczecinie przewodniczył komisji rządowej prowadzącej negocjacje z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Szczecinie. Podczas stanu wojennego należał do nieformalnego grona najbliższych współpracowników Wojciecha Jaruzelskiego. W partii zaliczano go do skrzydła "reformatorów", był zwolennikiem liberalnego kursu, wspierał rolnictwo indywidualne przed stałymi ideologicznymi naciskami na kolektywizację, popierał firmy „polonijne”.

          Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

publikacje

1998 – wspomnienia „Z mazowieckiej wsi na szczyty władzy"

kalendarium

1940 – rozpoczął naukę w prywatnym Gimnazjum Handlowym Wacława Rzyski w Mińsku Mazowieckim

1943 – związał się z AK

1946 – przystąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici

1946-1949 – studiował w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi

1946-1947 – pracował w łódzkiej izbie skarbowej

1947-1948 – kierownik organizacyjny zarządu wojewódzkiego Wici w Łodzi

1948-1949 - kierownik organizacyjny zarządu wojewódzkiego ZMP w Łodzi

1950-1951 – pracował jako asystent w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie
1953 - został członkiem PZPR
1954-1956 - zastępca redaktora naczelnego Państwowego Wydawnictwa "Iskry"
1956-1957 – sekretarz i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej
1957-1960 - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej
1962 - uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie pracy doktorskiej „Rynek i ceny nawozów mineralnych” pisanej pod kierunkiem prof. M. Pokorille, na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR
1963-1965 - przewodniczący Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej
1964-1968 - zastępca członka KC
1965-1968 - zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC, jednocześnie redaktor naczelny pisma "Życie Partii"
1965-1989 - poseł na Sejm IV-VIII kadencji
1968-1990 - członek KC PZPR
1968-1970 - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu
1970-1974 - sekretarz KC PZPR

1971 – przy jego udziale została opracowana i weszła w życie ustawa obejmująca ogół rolników bezpłatną opieką lekarską

1971 – brał aktywny udział w obchodach 550-lecia Mińska Mazowieckiego
1971-1980 - zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR
1974-1977 - minister rolnictwa i członek Prezydium Rządu

1977 – z jego inicjatywy Sejm przyjął ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym rolników
1977 - został odznaczony orderem Budowniczych Polski Ludowej

1977-1980 - I sekretarz Komitetu Krakowskiego PZPR, prowadził rozmowy z biskupem kardynałem Karolem Wojtyłą a następnie biskupem kardynałem Franciszkiem Macharskim
1980-1989 - członek Biura Politycznego
1980 IV 3 - 1980 X 2 - wicepremier
1980-1985 - ponownie sekretarz KC PZPR
1980-1985 - członek Rady Państwa
1980-1985 - przewodniczący Klubu Poselskiego PZPR w Sejmie VIII kadencji

1980-1990 – współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu
1980 VIII - przewodniczący komisji rządowej prowadzącej negocjacje z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Szczecinie
1985-1989 - zastępca przewodniczącego Rady Państwa
1989 - przez kilka miesięcy był prezesem Naczelnej Rady Spółdzielczej

bibliografia

Kto jest kto w Polsce. Informator biograficzny, s. 52

T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 333

Marianna Górska, Janusz Kuligowski, Kazimierz Barcikowski (1927-2007), w: Rocznik Mińsko-Mazowiecki z. 15, s. 203-206, 2007