Dzisiejsza data:

Paweł Barański

(1813-1876)

budowniczy

biogram

           Po studiach na UJ został zatrudniony w Dyrekcji Budownictwa Krakowa, następnie pracował jako budowniczy akademicki, a od początku lat 50. w Urzędzie Budownictwa Miejskiego.

           Współpracował z K. Kremerem przy przebudowie Collegium Maius oraz restauracji kościoła Św. Katarzyny, według jego planów przebudował klinikę przy ulicy Kopernika 7, podwyższając budynek o jedną kondygnację, zmieniając wejścia i dodając klasycystyczny portyk oraz skrzydła boczne.

           Prowadził prace przy odbudowie Krakowa po pożarze 1850 roku: jatki rzeźnicze przy ulicy Stolarskiej, pałac Larischa, pałac Biskupi (urządzono w nim szkołę miejską, zaś sale na piętrze wynajęło Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych), pałac Wielopolskich (budynek został zakupiony przez miasto z przeznaczeniem na siedzibę magistratu. Wnętrza i ich wyposażenie zaprojektował Filip Pokutyński. Reprezentacyjne wejście umieszczono od strony placu Wszystkich Świętych, na parterze zlokalizowano biura magistratu i gabinety prezydenckie, a salę balową na drugim piętrze przekształcono w salę posiedzeń Rady Miasta).

           Wykonał również liczne prace budowlane w domach prywatnych.

kalendarium

1835 – został zatrudniony w Dyrekcji Budownictwa Krakowa

1838 – wykonał klasyczną elewację narożnego domu przy ulicy Józefa 12 i ulicy Bożego Ciała

1841 – przeprowadził remont tzw. „Domu Esterki” przy ulicy Krakowskiej 46

1841–1847 – pracował przy przebudowie Collegium Maius

1842-1845 - pracował jako budowniczy akademicki

1842–1846 - adaptował pojezuicki gmach przy Małym Rynku na bursę św. Barbary

1847 – postawił dom przy ulicy Augustiańskiej 17

około 1850 - przebudował klinikę przy ulicy Kopernika 7

1852–1864 – prowadził wraz z K. Kremerem gruntowną restaurację kościoła św. Katarzyny

1855 – odbudował jatki rzeźnicze przy ulicy Stolarskiej

1858–1861 – pracował przy restauracji kościoła Św. Katarzyny

przed 1861 – pracował przy odbudowie pałacu Larischa

1865–1868 – odbudowywał pałac Wielopolskich

1865–1868 – odbudował pałac Biskupi

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Stanisław Łoza Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących, Warszawa 1931

Michał Rożek, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2008