Dzisiejsza data:

Tomasz Baczyński

(19 grudnia 1690 Baczyna koło Sambora – 17 października 1756 Kraków)

dramatopisarz, jezuita

biogram

Współtwórca, wraz z Antonim Rychterem, przedoświeceniowej komedii obyczajowej w Polsce.

Był profesorem przedmiotów humanistycznych, filozoficznych i teologicznych w kolegiach jezuickich w Rawie Ruskiej, Brześciu Litewskim, Sandomierzu, Jarosławiu i Kaliszu.

Jako polski prowincjał zakonu jezuitów dokonał podziału na Prowincję Wielkopolską i Prowincję Małopolską.

Napisał 14 obyczajowych sztuk teatralnych, z których 11 zostało wystawionych w Kaliszu, są zachowane w rękopisie w Bibliotece Jagiellońskiej.

kalendarium

1713-1725 - wykładał retorykę

1722–1725 – jego 11 sztuk zostało wystawionych w Kaliszu

1725-1730 – wykładał filozofię

1730-1739 – wykładał teologię

1740-1743 – rektor kolegium w Sandomierzu

1743-1748 – przełożony domu nowicjatu w Krakowie

1748–1752 – pełnił funkcję prepozyta domu profesorów w Krakowie

1752–1753 – rektor w Jarosławiu

1753 X 28 – został prowincjonałem polskim (koronnym)

1755 XI 17 – 1756 I 28 – brał udział w XVIII Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego

źródła:

Baczyński Tomasz, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2019-10-27]