Dzisiejsza data:

Jan Bethlen

węgierski: János Bethlen

(1613 Kisbun – 13 II 1678 Sybin, Rumunia)

kanclerz Siedmiogrodu

           syn kanclerza Farkasa i Anny Kemény

           Brał udział w najeździe Jerzego II Rakoczego na Polskę w czasie potopu szwedzkiego. Mianowany przez księcia Michała Apaffyego kanclerzem Siedmiogrodu 20 IV 1657 wyruszył na czele około 2 tysięcy ludzi z Zawichostu, aby utworzyć w Krakowie garnizon miasta. Wirtz sprawował władzę w samym mieście, a Bethlen zarządzał przedmieściami i okolicą. 17 V 1657 komendant Wirtz zakomunikował Radzie Miejskiej, że Kraków został poddany bezpośrednio księciu siedmiogrodzkiemu, a władzę zwierzchnią będzie sprawował Bethlen. Zwierzchnie rządy Bethlena szybko się skończyły, bo na wieść, że do Polski wkroczyły sojusznicze wojska cesarskie, 7 VI władzę wojskową i cywilną ponownie ujął Wirtz. 3 VIII poseł Rakoczego przyniósł Bethlenowi rozkaz oddania miasta i 18 sierpnia nastąpił wymarsz Siedmiogrodzian z Krakowa.

źródła:

Janina Bieniarzówna, Jan M.Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2, Kraków 1984