Dzisiejsza data:

Edward Barszcz

(3 IV 1928 Małomierzyce koło Radomia – 25 V 1981 Warszawa)

inżynier budowlany, polityk

rodzina

pochodził z chłopskiej rodziny, syn Józefa i Teofily

biogram

           Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej.
           Przez 27 lat pracował na różnych odpowiedzialnych stanowiskach przy budowie kombinatu hutniczego. Jako dyrektor naczelny Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego "Budostal" w Krakowie - Nowej Hucie kierował pracami przy budowie Huty Katowice, unowocześnianiu Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Huty Zawiercie.
           Należał do PZPR. Został wykluczony z partii za nadużycia finansowe. Kilka tygodni później popełnił samobójstwo.

kalendarium

1978 IV 27 - 1980 VI 20 - był prezydentem Krakowa
1980 VI 23 - 1980 XI 21 - był ministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych w rządach Edwarda Babiucha(zastąpił odwołanego Adama Glazura) i Józefa Pińkowskiego

1981 – wykluczony z partii za nadużycia finansowe