Dzisiejsza data:

źródła

Jacek Staszewski, August III Sas, Wrocław 1989

Jędrzej Kitowicz, Pamiętniki, czyli Historia polska, Warszawa 1971 

Słownik biograficzny historii Polski, Ossolineum, Wrocław 2005