Dzisiejsza data:

kalendarium

1702 V 1 - odebrał nadaną mu przez uniwersytet w Wittenberdze godność rektora
1710 X 10 - został konfirmowany przez kaznodzieję królowej matki doktora E. Pipinga
1711 - pod opieką wojewody inflanckiego Józefa Kosa wyruszył w podróż po Europie
1712 XI 27 - we Włoszech, w Mediolanie dokonał konwersji i przeszedł na katolicyzm
1714 IX 5 - znalazł się w Paryżu, został przedstawiony Ludwikowi XIV
1717 X 11 - w Wiedniu i Rzymie ogłoszono jego przejście na katolicyzm
1719 VIII 20 - w Wiedniu poślubił Marię Józefę, wesele młodej pary odbyło się w Dreźnie
1733 II 1 - objął tron saski
1733 - Jan Sebastian Bach dedykował mu swoją wielką mszę h-moll, jedno z największych dzieł w historii muzyki światowej
1733 X 5 - pod presją wojsk rosyjskich został obrany na króla polskiego, wbrew uprzedniej (12 IX 1733) elekcji Stanisława Leszczyńskiego
1734 I 14 - wjechał uroczyście na Wawel z żoną Marią Józefą, chłodno witany przez mieszkańców Krakowa
1734 I 17 - oboje zostali ukoronowani przez biskupa krakowskiego J. A. Lipskiego
1736 - odbył się jedyny niezerwany w czasie jego panowania sejm tzw. pacyfikacyjny, na którym potwierdzono jego tytuł królewski
1736 - powołał do życia w Uniwersytecie krakowskim katedrę języka francuskiego

1744 III 4 – zabronił Żydom prowadzenia handlu na terenie Krakowa (poza „miastem żydowskim” w Kazimierzu)
1745 I - po raz ostatni przebywał przez kilka dni w Krakowie

1752 – wybrał się na polowanie do Puszczy Białowieskiej. Pojawienie się królewskiego orszaku wzbudzało w mijanych wsiach wielkie zainteresowanie. Ludzie wylegli na drogę aby choć przez chwilę zobaczyć swego władcę. Tymczasem król, zmęczony niewygodami podróży, zdrzemnął się trochę. Gdy August spał, jego ulubiony pies, buldog, wyglądał przez okno karety. Zgromadzeni na trasie przejazdu królewskiej karocy sądząc, że widzą Jego Królewską Mość, „dziwowali się niezmiernie, że z wejrzenia taki do psa podobny”