Dzisiejsza data:

kalendarium

1826 – przybył wraz z rodzicami do Krakowa

1828 – odbył pielgrzymkę do Częstochowy

1839 – został absolwentem Gimnazjum św. Anny

1840 – rozpoczął praktykę farmaceutyczną w aptece Adolfa Aleksandrowicza i Wojciecha Like

1844 – został przyjęty do gremium aptekarzy

1845 – rozpoczął studia na Wydziale Farmacji UJ

1846 – brał udział w powstaniu krakowskim

1846 V 7 – 1847 V 3 – więziony przez władze austriackie

1847 – ukończył farmację z tytułem magistra

1847 – pracował w aptece „Pod Węgierską Koroną”

1848 – uczestniczył w Wiośnie Ludów

1848 - debiutował w redagowanym przez siebie piśmie satyrycznym Dodatek do Świstka

1848 X 1 – został adiunktem katedry Chemii i Farmacji UJ

1849 IX 30 – został usunięty z Uniwersytetu

1852 – poślubił Teklę Bryniarską

1858–1867 – przebywał w Warszawie

1859 III 1 – 1861 - działał w Towarzystwie Rolniczym w Królestwie Polskim 

1859 X – został redaktorem Tygodnika Ilustrowanego

1859–1863 – redagował kalendarze J. Ungra

1861–1866 – pełnił funkcję redaktora „Kmiotka”

1861 - stał się częstym bywalcem Zakopanego i turystą tatrzańskim

1863 – zajął się popularyzowaniem Zakopanego i Tatr wśród polskiego społeczeństwa artykułami w czasopismach

1863 VI – został współzałożycielem i pierwszym redaktorem „Wędrowca”

1865–1866 – był redaktorem „Przyjaciela Dzieci”

1873 – należał do współzałożycieli Towarzystwa Tatrzańskiego

1874 – na zlecenie warszawskiej firmy kupił od Władysława Jaworskiego księgarnię w Rynku Głównym 23, którą prowadził, a która jako księgarnia Gebethnera i Wolffa istniała do chwili przejęcia przez państwowy Dom Książki po II wojnie

1874 - 1883 – pracował na różnych stanowiskach w zarządzie Towarzystwa Tatrzańskiego oraz w komitecie redakcyjnym "Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego"

1875 V – kupił od Ludwika Gumplowicza drukarnię Kraju

1876 - otrzymał nagrodę w konkursie dramatycznym za sztukę Emigracja chłopska

1877 – został wiceprezesem Towarzystwa Tatrzańskiego

1880 XII 26 – w Krakowie odbyła się premiera sztuki Kościuszko pod Racławicami

1883 – otrzymał nagrodę za szkic dramatyczny Jan III pod Wiedniem

1886 - w kościele Najświętszego Salwatora wmurowano tablicę poświęconą jego pamięci, dzieło Władysława Chruśnikiewicza, Józefa Przebindowskiego i Franciszka Kopaczyńskiego

1912 - imię jego nadano ulicy przy kościele św. Salwatora

1982 – jego imieniem nazwano Drukarnię Wydawniczą przy ulicy Wadowickiej 8

1983 - przeniesiono tablicę poświęconą jego pamięci na zewnętrzny mur kościoła św. Salwatora

źródła:

Teresa Stanisławska-Adamczewska, Kraków, ulica imienia …, Kraków 2000

Jan Adamczewski, Krakowskie rody, Kraków 1994

Słownik biograficzny historii Polski, Ossolineum, Wrocław 2005 

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.02.2020