Dzisiejsza data:

kalendarium

1125/1127 – poślubiła Władysława II Wygnańca

1142–1146 – wojna pomiędzy Władysławem a jego braćmi

1146 – klęska wojsk Władysława pod Poznaniem

1146 VIII – wyprawa Konrada III na Polskę

1159 V 30 – śmierć Władysława II 

źródła: 

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000