Dzisiejsza data:

wybrane publikacje

1954 - Akrobacja lotnicza

1954 - Lotnicze przyrządy pokładowe i aparaty tlenowe

1975 - Loty w trudnych warunkach atmosferycznych – IFR

1980 - Podstawy aerodynamiki i mechaniki lotu, wspólnie z W. Nowakowskim