Dzisiejsza data:

biogram

           W czasie okupacji hitlerowskiej uzyskał zawód ślusarza i uczył się na tajnych kompletach gimnazjalnych, służył przy tym w AK jako łącznik. Jeszcze w gimnazjum, tuż po wyzwoleniu Krakowa, w Bodzanowie odbył swe pierwsze szkolenie szybowcowe na poniemieckim szybowcu SG-38.

           Po zdaniu matury rozpoczął studia w Wydziale Komunikacji AGH, następnie przeniósł się do Warszawy i kontynuował studia na Politechnice Warszawskiej, gdzie otrzymał dyplom inżyniera mechanika ze specjalności budowa płatowców. Za namowa adiunkta Wydziału MEiL - dr Rościsława Aleksandrowicza podjął pracę w Głównym Instytucie Lotnictwa jako pilot doświadczalny, później kierował zespołem pilotów Instytutu.

           Latał na 152 typach szybowców, samolotów, śmigłowców i balonów, zdobył 11 rekordów, w tym trzy świata. Akrobacja była jego ulubioną dziedziną sportową i uczestniczył w jury wielu zawodów tak krajowych, jak i międzynarodowych. Był autorem 7 publikacji z dziedziny lotnictwa, w tym dwie napisane wspólnie ze znanym konstruktorem szybowcowym mgr inż. Władysławem Nowakowskim.

           Pochowany na cmentarzu komunalnym Powązkowskim (dawny wojskowy) w kwaterze C12 rząd 6, grób 4.