Dzisiejsza data:

Zofia Alberowa

(28 września1924 Stanisławów – 27 maja 1999 Kraków)

historyk sztuki, wybitna specjalistka w zakresie sztuki japońskiej

biogram

           Po ukończeniu Historii Sztuki na UJ, została zatrudniona w Muzeum Narodowym, zorganizowała, a następnie została kustoszem Działu Sztuki Dalekiego Wschodu. Zajmowała się naukowym opracowaniem kolekcji dzieł sztuki z Japonii i Chin, a także z Azji Środkowej i Południowo–Wschodniej. Zorganizowała wiele wystaw krajowych i zagranicznych z zakresu tej sztuki, opublikowała liczne prace, katalogi i artykuły naukowe.

           Była współzałożycielem krakowskiego oddziału Towarzystwa Polsko–Japońskiego, należała do Zarządu Fundacji Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz, której celem było wybudowanie w Krakowie Centrum Japońskiego, dla wyeksponowania japońskiej kolekcji Muzeum Narodowego oraz stworzenie ośrodka dla prezentacji współczesnych osiągnięć japońskiej kultury.

wybrane publikacje:

1968 - Laka japońska

1981 - Inspiracje sztuką Japonii w malarstwie i grafice polskich modernistów wspólnie z L. Kossowskim

1983 - O sztuce Japonii

1987 - Sztuka japońska w zbiorach polskich

kalendarium

1945–1951 – studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

1950 – rozpoczęła pracę w Dziale Sztuki Dalekiego Wschodu Muzeum Narodowego w Krakowie

1958 – objęła kierownictwo Działu Sztuki Dalekiego Wschodu

1979 – została wiceprezesem Towarzystwa Polsko–Japońskiego w Krakowie

1988 – weszła do Zarządu Fundacji Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz

1993 - odznaczona japońskim Orderem Chryzantemy

1995 – za propagowanie w Polsce japońskiej kultury otrzymała wysokie japońskie odznaczenie Order Świętej Korony

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000