Dzisiejsza data:

Jan Adamczewski

(1 grudnia 1923 Poznań – 23 lutego 1997 Kraków)

dziennikarz, pisarz, publicysta, piewca Krakowa

rodzina

poślubił Teresę Stanisławską, (1924-2003), redaktor naczelną „Echa Krakowa”

biogram

           Współpracował między innymi z „Dziennikiem Polskim”, „Echem Krakowa”, publikował również artykuły w „Przekroju”, „Dookoła świata", „Życiu Literackim", „Zdaniu", „Krakowie".
Był członkiem i prezesem honorowym Stowarzyszenia Autorów Polskich.
            Napisał wiele książek o Krakowie, promował Kraków i jego historię oraz propagował odnowę jego zabytków (za co został wpisany do Honorowej Księgi Czynów na Rzecz Odnowy Krakowa). Stowarzyszenie Autorów Polskich przyznawało nagrodę jego imienia za umiejętność upowszechniania wiedzy historycznej. Otrzymał wiele nagród, między innymi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
           Pochowany na krakowskim Cmentarzu Rakowickim (kwatera LXIX Pas B, rząd 2, grób 11, Aleja Zasłużonych).

wybrane prace:
1963 - Nie od razu Kraków rozkopano
1965 - Tajemnice starego Krakowa
1965 - Z latem na ty z ilustracjami Andrzeja Czeczota
1968 - W starym Krakowie
1972 - Mikołaj Kopernik i jego epoka
1972 - Polskie miasta Kopernika
1973 - Jesteśmy w Krakowie z ilustracjami Tadeusza Jackowskiego
1977 - SOS dla Krakowa
1980 - Ech, mój Krakowie
1981 - Kraków od A do Z
1985 - Legendy starego Krakowa
1988 - Kraków osobliwy
1994 - Rody krakowskie
1996 - Mała encyklopedia Krakowa
1997 - Kraków 1000-2000: przewodnik
1998 - Opowieści starego Krakowa

2000 - Kraków, ulica imienia... (2000, współautor: Teresa Stanisławska-Adamczewska)

kalendarium

1953 - osiadł w Krakowie
1965 - został laureatem Złotej Odznaki m. Krakowa
1970 - został laureatem nagrody m. Krakowa
1973 - został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
1974 - otrzymał nagrodę ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki
1982-1985 - pełnił funkcję wiceprezesa Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich
1982-1988 - prezes oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich
1988 - został jego prezesem honorowym
1996 XI - otrzymał nagrodę Krakowska Książka Miesiąca za Małą Encyklopedię Krakowa
1999-2004 - Stowarzyszenie Autorów Polskich przyznawało nagrody jego imienia za umiejętność upowszechniania wiedzy historycznej

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000

Popularna encyklopedia powszechna, tom 1, wyd. Fogra, Kraków 2001

Zbigniew Bauer, Jan Adamczewski 1923-1997, "Zdanie" 1997 [nr] 1/2 s. 102