Dzisiejsza data:

Adam z Bochynia

Adam Polak, Adam z Łowicza

(? Bochyń koło Łowicza – 7 lutego 1514 Kraków)

lekarz, wybitny humanista

rodzina

pochodził prawdopodobnie z rodziny mieszczańskiej, jego nazwisko wiąże się ze wsią Bochyń koło Łowicza

biogram

           Po skończeniu studiów wykładał przez dwa lata, po czym został pisarzem w kancelarii królewskiej. Następnie wyjechał do Włoch na studia medyczne, które ukończył z promocją doktorską. Wrócił do kraju i pełnił obowiązki lekarza nadwornego królów: Jana I Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta.
           Jako rektor Akademii Krakowskiej zniósł zwyczaj "otrzęsin", wprowadził kary za niepoddanie się obowiązkowi nostryfikacji, wprowadził wiele korzystnych zmian w sferze majątkowej i ustrojowej. Był przeciwnikiem dominacji stanu duchownego nad stanem świeckim. Jako niekonwencjonalny myśliciel wysunął hipotezę nieśmiertelności ludzkości jako gatunku.

wybrane prace:

1489 - praca przyrodnicza i medyczna Fundamentum scienciae nobilissimae secretorum naturae
1507 - traktat filozoficzno-moralizatorski w obronie małżeństwa Dialogus de quattuor statuum contentione

kalendarium

1486-1492 - studiował na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej
1488 - uzyskał stopień bakałarza
1492 - uzyskał tytuł magistra
1492-1493 - wykładał na Wydziale Sztuk Wyzwolonych
1504 - nostryfikował swój dyplom doktorski, rozpoczął wykłady na fakultecie medycznym Akademii Krakowskiej
1510-1511 - rektor Akademii Krakowskiej

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Henryk Barycz: Adam z Bochynia, inaczej zwany z Łowicza (zm. w 1514 r.), w: Polski Słownik Biograficzny, T.I, Kraków 1935