Dzisiejsza data:

Stanisława Abłamowicz-Meyerowa

(10 czerwca 1876 Kraków  –  14 stycznia 1948 Kraków)

pianistka, pedagog

biogram

           Studiowała grę fortepianową u B.M. Domaniewskiego i W. Żeleńskiego w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Zamieszkała w Brodach na Wołyniu, gdzie kierowała towarzystwem muzycznym i jego szkołą.
Po powrocie do Krakowa aktywnie włączyła się w ruch koncertowy, jednocześnie doskonaliła umiejętności gry na fortepianie u Jerzego Lalewicza i studiowała teorię u F. Nowowiejskiego.
W czasie okupacji urządzała w swoim mieszkaniu w Dębnikach konspiracyjne koncerty.
Była cenioną kameralistką, założycielką kilku zespołów kameralnych, występowała również w wielkim repertuarze koncertowym.

kalendarium

1894 - ukończyła studia w Konserwatorium
1897-1909 - przebywała w Brodach
1909 - powróciła do Krakowa
1914-1929 - prowadziła klasę fortepianu w Instytucie Muzycznym w Krakowie

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000