Dzisiejsza data:

Stanisław Antoni Łopacki

(około 1660 Kraków – listopad 1738 Kraków)

doktor filozofii i medycyny, profesor Akademii Krakowskiej

rodzina

herbu Kotwica, syn Jacka (około 1620 – 1701), doktora filozofii i medycyny, i Marianny Wielowiejskiej

brat Jacka Augustyna (1690 – 1761), doktora filozofii i medycyny, archibrezbitera kościoła Mariackiego

żona: Urszula Karmichel (Kornichel)

dzieci: Józef; Teresa; Elżbieta, mąż Józef Runowski; Kazimierz, żona Urszula Rakowska; Jadwiga, mąż 1. Józef Błeszyński, 2. Antoni Ignacy Włyński; Salomea, mąż Jan Sędzimir z Łukowicy

biogram

           Pierwsze nauki pobierał w Krakowie pod okiem ojca, w Akademii Krakowksiej uzyskał stopień bakałarza i tytuł doktora filozofii. Studia medyczne ukończył w Padwie, był tam dwukrotnie wybierany konsyliarzem nacji polskiej. Zajmował się botaniką i farmakologią. W Akademii objął katedrę botaniki, był dziekanem i profesorem Akademii Krakowskiej.

           Dzięki staraniom ojca i przy poparciu króla Jana III wszedł do rady miejskiej. Brał udział w uroczystościach koronacyjnych Augusta II. Przez pewien czas był prowizorem Szpitala św. Rocha.

1733 II 16 – zwrócił się oficjalnie do pospólstwa, uprzedzając je, że musi być gotowe na większe wydatki związane z mającą nastąpić elekcją, a później koronacją