Dzisiejsza data:

kalendarium

1854-1859 - kształcił się w Krakowie u J. Germasza (fortepian) i F. Mireckiego (kompozycja)
1857-1859 - studiował na Wydziale Filozoficznym UJ

1857 VII 29 - w Collegium Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej została zaprezentowana na koncercie Uwertura na orkiestrę. Był to podwójny debiut Żeleńskiego: kompozytorski i dyrygencki. Uwertura zyskała przychylność zarówno publiczności jak i recenzentów muzycznych
1859-1862 - studiował na uniwersytecie w Pradze, uczył się w Pradze u A. Dreyschocka (fortepian) i J. Krejćiego (organy, kontrapunkt)

1860 – wyjechał z Pragi po raz pierwszy na letnie wakacje tatrzańskie i przebywał wówczas w Zakopanem przez dłuższy czas
1862 - na Uniwersytecie Karola uzyskał dyplom doktora filozofii
1866-1870 - kształcił się w Paryżu, gdzie studiował kompozycję u N.H. Kebera i B. Damckego
1871 I - w Krakowie odbył się jego pierwszy koncert kompozytorski, którego dochód przeznaczył na odbudowę Sukiennic

1871 I 30 - w Krakowie odbyło się prawykonania uwertury W Tatrach pod batutą kompozytora
1872-1878 - był prof. harmonii i kontrapunktu w Instytucie Muzycznym w Warszawie
1872 IV - poślubił Wandę Grabowską
1878-1880 - pełnił funkcję dyrektora artystycznego Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego
1881 - osiadł w Krakowie, został profesorem teorii w Szkole Muzycznej Towarzystwa Muzycznego w Krakowie

1881 XII 23 - ogłosił w 293 numerze „Czasu” plan utworzenia w Krakowie konserwatorium muzycznego, który zrealizował dzięki patronatowi ks. Marceliny Czartoryskiej
1882-1885 - występował jako dyrygent koncertów symfonicznych Orkiestry Miejskiej
1887 - z jego inicjatywy powstało Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie

1888 II 1 - Szkoła Muzyczna Towarzystwa Muzycznego w Krakowie została przekształcona w Konserwatorium z Żeleńskim jako dyrektorem i profesorem teorii, gry na organach oraz wyższego kursu fortepianu
1888 - Żeleńscy zamieszkali przy Krupówkach u znanego przewodnika tatrzańskiego Jędrzeja Kubina, spędzając wakacje w towarzystwie Kazimierza Tetmajera

1889 – spędzał wakacje w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej 43

1900 X 4 – we Lwowie odbyło się prawykonanie opery Janek

1892 - zatrzymał się pod Gubałówką. Wtedy to właśnie syn kompozytora, Tadeusz, znany potem powszechnie pod literackim pseudonimem „Boy", w towarzystwie swego ciotecznego brata Kazimierza Tetmajera, dokonał pod kierunkiem Klimka Bachledy kilku pionierskich wejść w Tatrach, między innymi na Baniastą Turnię i Staroleśny Szczyt
1907 - poślubił Annę Marię
1912 XI 23 - został mianowany Obywatelem Honorowym m. Krakowa

źródła

Jachimecki Zdzisław, Władysław Żeleński, Kraków, PWM, 1987.
Przybylski Tadeusz, Z dziejów nauczania muzyki w Krakowie. Od czasów średniowiecza do czasów współczesnych, Kraków, Musica Iagellonica, 1994.
Reiss Józef, Almanach muzyczny Krakowa. 1780-1914, t. I, Kraków, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1939.
Reiss Józef, Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, Kraków, PWM, 1958.
Żeleński Władysław w: Encyklopedia muzyki, red. Andrzej Chodkowski, Warszawa, PWN, 1995.