Dzisiejsza data:

Aleksander Żaruk-Michalski

(26 II 1906 Warszawa - 22 XI 1992 Warszawa)

geograf, prezydent Krakowa

biogram

           Działacz PPS, podczas II wojny światowej działał w konspiracji. W Krakowie Miejska Rada Narodowa wybrała go na prezydenta miasta, pracy jednak na tym stanowisku nie podjął ponieważ został odwołany do Warszawy i dokooptowany do składu sekretariatu Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. Na stanowisku prezydenta Krakowa zastąpił go lekarz Alfred Fiderkiewicz.

          W latach 50. pracował w Komitecie Centralnym PZPR na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału Ogólnego, następnie był pracownikiem dydaktyczno-naukowym i działaczem społecznym.

kalendarium

1944 - 1947 - członek Krajowej Rady Narodowej

1944 IX – 1945 VII 1 - był członkiem władz centralnych PPS

1945 I 24 - Miejska Rada Narodowa wybrała go na prezydenta miasta

1945 II 25 - został dokooptowany do składu sekretariatu Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS

1945 - pod koniec roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej

1946 - został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem za Warszawę 1939 – 1945

źródła:

Andrzej Chwalba, Dzieje Krakowa, t. 6, Kraków 2004