Dzisiejsza data:

Jan Gaudenty Zacherla

XVII wiek

rajca krakowski

biogram

           Był sekretarzem króla Jana III Sobieskiego. W czasie wielkiej zarazy, trwającej od jesieni 1677 do 1680, król udzielił mu daleko idących uprawnień, który miał sobie powierzoną zwierzchność nie tylko nad Krakowem ale i nad miastami sąsiednimi. Jak zapisał sam rajca: Mnie Jana Gaudentego Zacherlę magistrat uprosił, żebym tymi ludźmi zawiadywał i rząd w mieście, quo ad securitatem pestis, trzymał. Miałem od króla JMci uniwersały, aby mnie w Krakowie, w Kleparzu, w Kazimierzu i po wszystkich jurysdykcjach z tej i z tamtej strony Wisły słuchali. JX. biskup w kościołach przykazał, żeby nikogo bez mojej attestacji i rewizji nie chowano i kędykolwiek się na miejscach duchownych lub w klasztorach powietrze okazało, zdał mi zupełnie jurysdykcją postępować sobie, jakobym najlepiej rozumiał.

         Kierował pracami remontowymi wieży ratuszowej po pożarze w 1680.

kalendarium

1653 – z polecenia króla Jana Kazimierza, zaczął spisywać straty po epidemii i powodzi. Według jego obliczeń w Krakowie miało być 24 000 ofiar, inne źródła podają nawet do 40 000 zmarłych

1683 XII 27 – magistrat pod kierownictwem Zacherlego zorganizował wspaniałe widowisko „Theatrum wiedeńskie”

1689 – z polecenia króla miał budynki i struktury zamkowe, do ruiny skłaniające się, które prędszego poratowania potrzebują, restaurować kazał

1689 - 1692 – prowadził prace renowacyjne zamku i fortyfikacji

1696 – z jego nakazu zburzono domy publiczne sąsiadujące z kościołem św. Kazimierza, a na ich miejscu powstał cmentarz, na którym w następnym stuleciu postawiono kalwarię, tym samym przebłagawszy Boga za to, co ubliżało jego majestatowi