Dzisiejsza data:

Wacław Michał Zaleski

Wacław z Oleska

(18 IX 1799 Olesko – 24 II 1849 Wiedeń)

działacz polityczny, literat, etnograf

rodzina

herbu Dołęga, syn Filipa, oficjalisty Zamoyskich, i Janiny z Łęskich

poślubił 4 X 1835 Antoninę Bołoz – Antoniewicz (30 III 1814 – 14 XII 1862)

dzieci:

Filip Krzysztof (1836 – 1911), żona Aleksandra Suchodolska (1842 – 1918), minister austriacki

Józef Jakub (1838 - 1899)

Antoni Wacław (1842 - 1866)

biogram

           Skończył uniwersytet we Lwowie i wszedł do rządowej służby administracyjnej. Po studiach zaczął karierę urzędnika dochodząc do najwyższych godności.

           Wraz z innymi literatami (między innymi Bielowskim i Piątkiewiczem) przyczynił się do ożywienia życia literackiego w Galicji. Jako poeta wydał kilka utworów patriotycznych, między innymi Otucha, Wzbudzenie, Znak, a także trzyaktową tragedię Młody adwokat. Przekładał też dumki ruskie.
           Był współpracownikiem lwowskich "Rozmaitości", gdzie zamieszczał krytyki teatralne i przeglądy literackie. Wydał we Lwowie Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Publikacja ta zyskała wysoką ocenę recenzentów, był to największy zbiór pieśni ludowych wydany w Polsce przed Oskarem Kolbergiem.

wybrane publikacje:

1833 - Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego - zawierały około 1 500 pieśni, w tym 160 z akompaniamentem fortepianowym skomponowanym przez Karola Lipińskiego

kalendarium

1818 - 1825 - studiował filozofię i prawo na uniwersytecie we Lwowie
1820 - odbył podróż do Opola
1823 - odbył podróż do Warszawy
1825 - 1827 i 1831 - 1832 - prowadził wykłady z matematyki na uniwersytecie we Lwowie

1828 – objął posadę w Sączu
1845 - mianowany radcą dworu przeniósł się do Wiednia
1846 - został austriackim komisarzem
1847 - 1848 - uczył języka polskiego późniejszego cesarza Franciszka Józefa
1848 - mianowany został gubernatorem Galicji

1848 VIII 18 – przybył do Krakowa