Dzisiejsza data:

kalendarium

1587 VIII 19 - został wybrany na króla dzięki między innymi staraniom dyplomatycznym Anny Jagiellonki
1587 IX 8 - Jan Zamoyski zajmuje Kraków, zabezpiecza insygnia koronacyjne i przygotowuje się do obrony miasta przed arcyksięciem Maksymilianem Habsburgiem
1587 X 7 - Zygmunt przybywa do Rzeczypospolitej i w klasztorze oliwskim podpisał pacta conventa po czym podskarbi pruski Jan Dulski (w zastępstwie nieobecnego marszałka wielkiego koronnego Andrzeja Opalińskiego) proklamował go królem
1587 X 15 - XI 29 - Jan Zamoyski odpiera wojska Maksymiliana oblegające Kraków
1587 XI 4 - w Piotrkowie spotyka się z Anną Jagiellonką
1587 XII 9 - Zygmunt wjechał uroczyście na Wawel
1587 XII 27 - koronowany w Katedrze Wawelskiej przez prymasa S. Karnkowskiego
1587 XII 28 - na Rynku krakowskim odebrał przysięgę wierności mieszczan
1588 I 24 - zwycięstwo Jana Zamoyskiego nad siłami arcyksięcia Maksymiliana w bitwie pod Byczyną na Śląsku, Maksymilian trafił do Zamościa jako więzień
1588 I 28 - wziął udział w nabożeństwie dziękczynnym za zwycięstwo nad Maksymilianem
1588 IX - 1591 III - wyjechał z Krakowa chroniąc się przed zarazą
1589 III 9 - w traktacie bytomsko - będzińskim Habsburgowie zobowiązali się nie ingerować w sprawy Rzeczypospolitej ani sprzymierzać się z jej wrogami
1592 V 3 - w Wiedniu zostało zawarte małżeństwo per procura z Anną
1592 V 26 - Anna przybyła do Krakowa
1592 V 31 - ślub z Anną i jej koronacja w Katedrze Wawelskiej
1592 VIII - wyjeżdża do Warszawy
1593 VI 15 - na sejmie w Warszawie Zygmunt uzyskuje zgodę na opuszczenie Rzeczypospolitej w celu przejęcia władzy w Szwecji
1593 VIII 3 - wyjeżdża do Szwecji
1594 II 19 - w Uppsali koronuje się na króla Szwecji
1594 X 2 - powraca do Krakowa
1595 I 29 - pożar niszczy północna część Wawelu, Zygmunt mieszka przejściowo w pałacu w Łobzowie
1596 III 8 - udaje się na sejm do Warszawy
1597 VI 23 - ufundował kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie
1598 VIII 3 - XI 9 - bierze udział w nieudanej wyprawie do Szwecji
1599 VII 24 - riksdag sztokholmski detronizuje Zygmunta

1600 I 20 - Król Hiszpanii, Filip III Habsburg nadał Zygmuntowi Order Złotego Runa
1604 III - przyjął na Wawelu Dymitra Samozwańca
1605 V 11 - przekazał administrację Prus Książęcych Joachimowi Fryderykowi, elektorowi brandenburskiemu
1605 X 23 - zostało zawarte w Grazu małżeństwo per procura z Konstancją
1605 X 23 - uczestniczył w Katedrze Wawelskiej w nabożeństwie dziękczynnym po zwycięstwie pod Kircholmem
1605 XI 18 - przyjął na Wawelu poselstwo Dymitra Samozwańca
1605 XI 22 - brał udział w uroczystości zaślubin Dymitra Samozwańca z Maryną Mniszchówną
1605 XII 11 - odbył się jego ślub z Konstancją i jej koronacja w Katedrze Wawelskiej
1607 VII 6 - wojska królewskie pod dowództwem Stanisława Żółkiewskiego pokonały rokoszan Zebrzydowskiego w bitwie pod Guzowem
1609 V 28 - w związku z wojną z Moskwą wyjechał wraz z całym dworem na Litwę i do Krakowa już nigdy nie powrócił
1610 VII 4 - zwycięstwo Stanisława Żółkiewskiego pod Kłuszynem
1610 X 8 - pozostawienie polskiej załogi na Kremlu
1611 VI 13 - zdobycie Smoleńska
1612 III 8 - ogłosił manifest do narodu z zawiadomieniem o wyborze królewicza Władysława na cara
1612 - 1613 - nieudana wyprawa Zygmunta i Władysława do Moskwy (po koronę carską dla Władysława)
1617 - 1618 - nieudana wyprawa królewicza Władysława przeciwko Moskwie
1619 I 3 - rozejm z Rosją w Dywilinie (zawarty na 14 lat)
1619 - udziela militarnego wsparcia Habsburgom w wojnie z księciem siedmiogrodzkim, Gaborem Bethlenem (wysyła oddziały lekkiej jazdy, pod dowództwem Aleksandra Lisowskiego - tzw. Lisowczyków)
1619 XI 21 - lisowczycy zwyciężają siły węgierskie Jerzego Rakoczego pod Humenném (i dokonują odsieczy oblężonego Wiednia)
1620 - klęska pod Cecorą i śmierć Stanisława Żółkiewskiego
1620 XI 15 - kalwinista polski, Michał Piekarski dokonał próby zamachu na króla, gdy cały dwór był w drodze na nabożeństwo. Król został zraniony czekanem w głowę i w obojczyk. Większych obrażeń nie doznał tylko dzięki szybkiej reakcji królewicza Władysława, który ciął szablą Piekarskiego
1621 IX 2 - X 9 - udana obrona oblężonego Chocimia
1621 X 9 - podpisanie traktatu pokojowego z Turcją
1625 VI 27 - Król Szwecji, Gustaw Adolf wkroczył do Inflant
1627 XI 28 - zwycięstwo polskiej floty pod Oliwą
1629 IX 26 - podpisanie rozejmu w Altmarku, Szwecja zachowuje porty pruskie (bez Gdańska, Pucka i Królewca)
1633 II 4 - wraz z Konstancją zostali pochowani w Katedrze Wawelskiej